Real Time Research: actueel en relevant onderzoek

Voor wetenschappelijk onderzoek is maatschappelijke relevantie tegenwoordig van groot belang. Hoe actueler het onderzoek, hoe relevanter de uitkomsten vaak zijn. Om goed in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen is het belangrijk om snel over de juiste gegevens te beschikken en deze op een inzichtelijke manier te analyseren.

Onder de noemer Real Time Research faciliteert PDC wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we door tegen een vergoeding parlementaire data en bijbehorend instrumentarium voor onderzoekers te ontsluiten. Hiermee kunnen zij actuele én historische data snel en eenvoudig analyseren en gemakkelijk de juiste verbanden leggen.

Biografisch archief

In het biografisch archief van de Stichting PDC zijn uitgebreide gegevens opgenomen van Kamerleden en bewindslieden. Het gaat daarbij zowel om persoonsgegevens als gegevens over (persoonlijke) parlementaire activiteiten. Dit digitale archief beslaat inmiddels alle personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur, zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden, leden van de Rekenkamer, etc. De omvang, volledigheid, kwaliteit, onafhankelijke samenstelling en actualiteit maken dit archief tot een nationaal en internationaal gezien uniek bestand.

De biografische gegevens worden in digitale vorm opgeslagen. Daardoor is het mogelijk om op eenvoudige en overzichtelijke wijze onderzoek te doen naar de achtergronden van politici. Ook kan met behulp van deze gegevens in beeld worden gebracht hoe een Kamerlid gebruik maakt van parlementaire instrumenten en op die manier zijn of haar politieke invloed uitoefent. Zo kan worden onderzocht hoe effectief Kamerleden zijn, welke fracties samenwerken en wat de stemverhoudingen zijn op bepaalde terreinen.

Parlementaire activiteiten

De door PDC ontwikkelde Parlementaire en Europese Monitor zijn zeer geschikt voor actueel onderzoek naar parlementaire activiteiten in Nederland en Europa. Ook het genereren van gegevens voor de journalistiek is hiermee eenvoudig en doeltreffend.

  • Interactief en versterkend

    Het instrumentarium is interactief. Hierdoor kunnen onderzoekers 'spelen' met de onderzoeksgegevens. Bijvoorbeeld door te kijken wat de invloed is op het onderzoek wanneer één variabele wordt veranderd. Daarnaast versterken de databestanden en onderzoeken met elkaar de omvang van de data. Hierdoor groeien ook de mogelijkheden om snel en relatief eenvoudig een analyse op te stellen.

  • Actueel en relevant

    Afhankelijk van de onderzoeksvraag en de dataset kan het instrumentarium van PDC op verschillende manieren worden gebruikt. Het instrument maakt inzichtelijk hoe eerdere onderzoeken zijn opgebouwd en welke gegevens gebruikt zijn. Zo kunnen onderzoekers voortbouwen op bestaande onderzoeken of bepaalde gegevens aanpassen zonder het hele onderzoek te herhalen.

Voltooide onderzoeken

Het onderzoeksplatform www.socialezekerheidsstelsel.nl is onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel, 1980-2014'. Dit programma is een project van het CPG in Nijmegen, een van de partners in het Montesquieu-instituut. PDC is verantwoordelijk voor de bouw van het online platform, vooral bedoeld ter ondersteuning van de onderzoekers en voor valorisatie van het project.

Samen met het Montesquieu Instituut heeft PDC verschillende onderzoeken uitgevoerd. Met name op het gebied van ons nationale en Europese parlement. Wie zijn de spelers, wat doen zij en hoe effectief zijn de parlementariërs in hun werk?

Journalistiek

Ook de (parlementaire) journalistiek maakt regelmatig gebruik van gegevens die met het PDC-instrumentarium zijn geproduceerd. Enkele voorbeelden:

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die PDC biedt voor wetenschappelijk onderzoek?

Neem dan contact op met PDC via 170@pdc.nl of het contactformulier .