Real Time Research: actueel en relevant onderzoek

Voor wetenschappelijk onderzoek is maatschappelijke relevantie tegenwoordig van groot belang. Hoe actueler het onderzoek, hoe relevanter de uitkomsten vaak zijn. Om goed in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen is het belangrijk om snel over de juiste gegevens te beschikken en deze op een inzichtelijke manier te analyseren.

Onder de noemer Real Time Research faciliteert PDC wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we door tegen een vergoeding in overleg parlementaire data en bijbehorend instrumentarium voor onderzoekers te ontsluiten. Hiermee kunnen zij actuele én historische data snel en eenvoudig analyseren en gemakkelijk de juiste verbanden leggen.

Journalistiek

Ook de (parlementaire) journalistiek maakt regelmatig gebruik van gegevens die met het PDC instrumentarium zijn geproduceerd. Enkele voorbeelden:

  • Uitgebreid

    PDC biedt een zeer complete en uitgebreide database met gegevens over Kamerleden en Europarlementariërs

  • Actueel

    De door PDC ontwikkelde Parlementaire en Europese Monitor zijn zeer geschikt voor actueel onderzoek naar parlementaire activiteiten in Nederland en Europa en parlementaire journalistiek

  • Inzichtelijk

    Snel en eenvoudig overzicht van verschillende data en op een aantrekkelijke manier inzicht in verbanden

Actueel en relevant

Afhankelijk van de onderzoeksvraag en de dataset kan het instrumentarium van PDC op verschillende manieren worden gebruikt. Het instrument maakt inzichtelijk hoe eerdere onderzoeken zijn opgebouwd en welke gegevens gebruikt zijn. Zo kunnen onderzoekers voortbouwen op bestaande onderzoeken of bepaalde gegevens aanpassen zonder het hele onderzoek te herhalen.

Interactief en versterkend

Het instrumentarium is interactief. Hierdoor kunnen onderzoekers 'spelen' met de onderzoeksgegevens. Bijvoorbeeld door te kijken wat de invloed is op het onderzoek wanneer één variabele wordt veranderd. Daarnaast versterken de databestanden en onderzoeken met elkaar de omvang van de data. Hierdoor groeien ook de mogelijkheden om snel en relatief eenvoudig een analyse op te stellen.

Voltooide onderzoeken

Samen met het Montesquieu Instituut heeft PDC verschillende onderzoeken uitgevoerd. Met name op het gebied van ons nationale en Europese parlement. Wie zijn de spelers, wat doen zij en hoe effectief zijn de parlementariërs in hun werk?

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die PDC biedt voor wetenschappelijk onderzoek?

Neem dan contact op met PDC via 170@pdc.nl of het contactformulier .