Case: Eerste Kamer

PDC en de Eerste Kamer werken al sinds 1974 samen, onder andere op het gebied van elektronische informatie-uitwisseling. In 1997 ontwikkelde PDC de eerste internetsite van de Eerste Kamer. In de loop van de jaren werd deze site diverse malen verbeterd en nam de Eerste Kamer nieuwe releases van het door PDC ontwikkelde contentmanagementsysteem (cms) SNS-edit af. Ook werd de website van de Eerste Kamer uitgebouwd met een intra- en extranet, de Europapoort-site, een site voor de Verenigde Vergadering en een iPad app voor Kamerleden. In november 2018 werd de vernieuwde en beter toegankelijke Europapoort website in gebruik genomen.

Minder maar beter

Sinds november 2008 maakt de redactie van de Eerste Kamer gebruik van een door PDC gebouwd, webbased cms. Dit cms is gebaseerd op een basispakket dat naar behoefte modulair kan worden uitgebreid. Op deze manier helpt PDC onze senaat aan minder informatie op papier en meer informatie die naar behoefte op het juiste moment bij de juiste personen wordt bezorgd.

Lof

De website voor de Eerste Kamer won in 1999 de Webwijzer award. Ook nu oogst de site nog altijd veel lof. Op punten als betrouwbaarheid, gebruiksgemak, vormgeving en actualiteit van de aangeboden informatie werd en wordt de site door gebruikers en Kamerleden hoog gewaardeerd.

Volledig digitaal, een primeur

Sinds september 2011 ontvangen de senatoren hun vergaderstukken op hun iPad. De Kamerleden kunnen de volledige informatiestroom van agenda's, wetsvoorstellen, Kamercorrespondentie en andere vergaderstukken op hun iPad raadplegen en beheren. De Eerste Kamer was daarmee de eerste van alle parlementaire huizen in Europa die volledig overschakelde op digitale informatievoorziening. Onder de parlementen elders in Europa is digitalisering van de informatiestroom een 'hot issue', maar de Nederlandse Senaat is er trots op de primeur te hebben. De Eerste Kamer liep vaker voorop met digitale innovatie en steeds was PDC daar bij betrokken.

Alles wat nodig is

In het iPad-project heeft PDC met name gewerkt aan het uitbouwen van het achterliggende contentmanagementsysteem waardoor de iPad niet simpelweg een 'stapel' digitale documenten ontsluit, maar volledig geïntegreerde digitale dossiers, waarin Kamerleden alles aantreffen wat ze nodig hebben om een vergadering te kunnen voorbereiden en bijwonen.

Deze dossiers worden dagelijks geactualiseerd en bevatten zelfs 'uitstapjes' naar het voorbereidende werk dat in de Tweede Kamer is verricht, of naar relevante Europese dossiers, die volgens hetzelfde recept zijn ingericht. Omdat ook digitale documenten tot een informatie-overvloed kunnen leiden, krijgen de Eerste Kamerleden hun informatie volledig 'op maat' op basis van hun commissielidmaatschappen. In dit project werkte PDC samen met ICTU en Sogeti.

Integratie toezeggingen

Toezeggingen die Kamerleden een bewindspersoon ontlokken, bijvoorbeeld tijdens de behandeling van een wetsvoorstel, werden voorheen in een aparte database bijgehouden. Op een aparte site werden de toezeggingen vervolgens gepresenteerd. PDC integreerde deze datababase in de website van de Eerste Kamer en vergrootte de vindbaarheid ervan. Zo zijn alle toezeggingen te vinden bij het betreffende wetsvoorstel, waarbij de status van de toezegging wordt bijgehouden. Ook het document waarin de toezegging wordt gedaan, is opgenomen bij de toezegging.

Europapoort

Op dinsdag 20 april 2010 presenteerde voorzitter Van der Linden de nieuwe Europapoort website aan de leden van de Eerste Kamer. Tot voor kort was de Europapoort een op zichzelf staande website. Om het verband tussen het nationale en het Europese traject van wet- en regelgeving inzichtelijk te maken, is de Europapoort in de website van de Eerste Kamer geïntegreerd. Door deze integratie kan de gebruiker het gehele traject van Europees voorstel tot nationale wet overzien. Dankzij een doordacht systeem van wisselende vormgeving schakelt de gebruiker moeiteloos tussen beide websites, waarbij iedere site zijn eigen kenmerkende 'gezicht' behoudt. In november 2018 werd de Europapoort vernieuwd en nog beter toegankelijk gemaakt.

Verenigde vergadering

Ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe koning in 2013 kwamen beide Kamers van de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) samen bijeen. Dit heet de Verenigde Vergadering. De Voorzitter van de Eerste Kamer leidde deze vergadering. Voor de Verenigde Vergadering bouwde PDC in ruim een week de nieuwe website www.staten-generaal.nl. Deze website biedt een overzicht van de activiteiten die de Eerste en Tweede Kamer als Verenigde Vergadering ontplooien.

Intranet

Sinds begin april 2014 beschikt de de Eerste Kamer over een nieuw, door PDC gebouwd, intranet. Met name gemakkelijke informatie- en documentenuitwisseling speelt hierin een belangrijke rol.