Eenvoudiger onderzoek met nieuw online platform socialezekerheidsstelsel.nl

4 december 2017

 

Op 4 december 2017 werd in Instituut EYE het onderzoeksplatform www.socialezekerheidsstelsel.nl gelanceerd. Dit online platform is onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel, 1980-2014'.

Platform

DIt programma is een project van het CPG in Nijmegen, een van de partners in het Montesquieu-instituut. PDC is verantwoordelijk voor de bouw van het online platform dat bedoeld is

  • voor ondersteuning van de onderzoekers
  • voor valorisatie van het project (laten zien van de resultaten)

Vanwege de goede staat van dienst van PDC in het realiseren van dit soort online platforms is PDC hiervoor gevraagd.

Inzichtelijk

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen worden inzichtelijk gemaakt door het gebruik van tijdlijnen (bijvoorbeeld van de thema's Wetgeving, Kabinetten en sociale zekerheid en Sociale onrust). Daarnaast vindt u op deze site alle parlementaire stukken zoals wetsvoorstellen en nota's, die een rol hebben gespeeld in de herziening van het sociale zekerheidsstelsel.

Bijzonder

Het onderzoek bestaat voor een deel eigenlijk uit de toepassing van de Parlementaire Monitor van PDC en ANP, maar dan voor data uit het verleden. Deze methode is toepasbaar voor veel meer soorten onderzoek dan alleen op het terrein van parlementaire geschiedenis. Alles waar een wetgevings- of besluitvormingscomponent aan zit, kan in principe op deze manier worden onderzocht.

Door parlementaire stukken onder te brengen in dossiers en te koppelen aan andere bronnen ontstaat een completer beeld. Hoe werken bijvoorbeeld de verschillende actoren: kabinetten, fracties, woordvoerders, indieners / ondersteuners van moties etc. op elkaar in en wat levert dit alles voor resultaten op?

Met deze manier van werken is ook makkelijker te zien waar nog kennis of bronmateriaal ontbreekt. Zo merkten de onderzoekers al snel dat parlementaire bronnen uit jaren '70 en '80 digitaal vrij slecht ontsloten zijn en dus lastig bruikbaar te maken voor onderzoek. Een deel van het onderzoek zal dus bijna altijd handmatig moeten gebeuren. Dit deel is wel steeds kleiner geworden, mede dankzij dit onderzoek.

Onhoudbaar

Een van de conclusies van het onderzoeksprogramma is, dat sommige politici al in een vroeg stadium beseften dat het stelsel onhoudbaar was geworden en dat een grondige herziening hiervan noodzakelijk was.

De historie van deze stelselherziening wordt belicht aan de hand van vier thema's:

  • Gelijke behandeling mannen en vrouwen
  • Voordeurdelersregeling
  • Aanscherping regels WAO
  • Sociaal-fiscaal nummer

Inkijkje

De thema's zijn geen wetenschappelijke teksten of voorpublicaties uit het onderzoek. Ze zijn bedoeld om een breder publiek een inkijkje te geven in de omvangrijke parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel. Elk thema bestaat uit een korte beschrijving met daarbij de relevante parlementaire stukken en vindplaatsen.

Toegankelijk

De website is in eerste instantie een mooie en toegankelijke manier om de eerste uitkomsten van het onderzoek te tonen. Deze portal is wat PDC betreft daarnaast bedoeld als showcase voor de mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek met ons instrumentarium. Allerlei onderzoek met een parlementaire broncomponent kan met ons Real Time Research - en ander instrumentarium beter, eenvoudiger en sneller worden gedaan.

Aan het onderzoek en de weergave hiervan op de site is ongeveer een jaar gewerkt. Bij een volgend, of vervolgonderzoek zou dit sneller moeten gaan. We hebben nu al een aantal dingen geleerd en fouten gemaakt die we in de toekomst kunnen voorkomen.

Meer informatie