Case Nederlandse Grondwet

De Grondwet is de hoogste nationale wet en het fundament van de Nederlandse rechtstaat. Met de website www.denederlandsegrondwet.nl bent u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de Nederlandse Grondwet. De bouw van de website werd gerealiseerd en gefinancierd door PDC, het ministerie van BZK gaf een eenmalige startsubsidie. Met de website draagt PDC bij aan het maatschappelijk bewustzijn over de Grondwet.

Relevant en duidelijk

Op de website vindt u eenvoudig de volledige Nederlandse Grondwet en de individuele artikelen. Er worden toelichtingen, vertalingen en versimpelde versies aangeboden. De Grondwet wordt zo begrijpelijk mogelijk gemaakt. Dit gebeurt onder andere door de achtergrondinformatie die wordt aangeboden.

Op basis van actuele en veel voorkomende onderwerpen van Grondwetswijzigingen, is relevante informatie te vinden. Bijvoorbeeld over de positie van de Eerste Kamer, een preambule voor de Grondwet en constitutionele toetsing. Naast deze thematische onderwerpen is informatie te vinden over de wijzigingsprocedure van de Grondwet. Ook zijn er beschrijvingen te vinden over de verschillende Grondwet- en staatsrechtcommissies.

Versies

Alle historische versies van de Nederlandse Grondwet zijn te vinden op de website: Van de Staatsregeling voor het Betaafsche Volk uit 1798, tot en met de meest recente herziening.

Ontwikkelingen

Via nieuws en columns bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de Grondwet. Ook de historische ontwikkelingen van alle Grondwetartikelen zijn gemakkelijk te raadplegen.

Breed publiek

De website is bedoeld voor een breed publiek. Geïnteresseerde burgers, ambtenaren, bestuurders, wetenschappers, politici en journalisten vinden via de website gemakkelijk informatie over de Nederlandse Grondwet.

Maatschappelijk bewustzijn

In 2008 werd het Montesquieu Instituut benaderd door het ‘Project Versterking Grondwet’ van de directie Constitutionele Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij vroegen het Montesquieu Instituut te onderzoeken hoe de Nederlandse Grondwet op internet kon worden aangeboden. In 2009 werd de website www.denederlandsegrondwet.nl gelanceerd.

Bijdragen en verantwoordelijkheid

Het Montesquieu Instituut, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) hebben bijgedragen aan deze website. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de realisatie van de website financieel mogelijk gemaakt.

De verantwoordelijkheid voor de website ligt bij het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden.

Interesse?

Zelf zien wat deze website u biedt?