Cases

Met zijn specifieke manier van werken heeft PDC voor zeer diverse opdrachtgevers mooie, robuuste en weldoordachte producten opgeleverd. Hieronder noemen we er een paar.

Het College voor Toetsen en Examens

PDC is al meer dan 15 jaar betrokken bij de informatievoorziening rond de centrale examens vanuit het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en diens voorgangers. Het CvTE is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het middelbaar beroepsonderwijs, staatsexamens Nederlands als tweede taal en voor de uitvoering van de centrale eindtoets in het primair onderwijs.

Eerste Kamer

PDC en de Eerste Kamer werken al sinds 1974 samen, onder andere op het gebied van elektronische informatie-uitwisseling. In 1997 ontwikkelde PDC de eerste internetsite van de Eerste Kamer. In de loop van de jaren werd deze site diverse malen verbeterd en nam de Eerste Kamer nieuwe releases van het door PDC ontwikkelde contentmanagementsysteem (cms) SNS-edit af. Ook werd de website van de Eerste Kamer uitgebouwd met een intra- en extranet, de Europapoort-site, een site voor de Verenigde Vergadering en een iPad app voor Kamerleden. In november 2018 werd de vernieuwde en beter toegankelijke Europapoort website in gebruik genomen.

Europa Nu

De website Europa-nu.nl was van 2006 tot 3 juli 2023 dé ingang voor burgers die meer over Europa willen weten en voor professionals die goed op de hoogte willen blijven. De site gaf op een duidelijke, betrouwbare en objectieve wijze informatie over de Europese Unie. Dit gebeurde door middel van nieuws, agendapunten en achtergronden.

Parlement.com

De website Parlement.com is in de ruim 20 jaar van zijn bestaan, uitgegroeid tot hét online naslagwerk over alles wat met parlement en politiek te maken heeft.

Real Time Research

Voor wetenschappelijk onderzoek is maatschappelijke relevantie tegenwoordig van groot belang. Hoe actueler het onderzoek, hoe relevanter de uitkomsten vaak zijn. Om goed in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen is het belangrijk om snel over de juiste gegevens te beschikken en deze op een inzichtelijke manier te analyseren.

De Nederlandse Grondwet

De Grondwet is de hoogste nationale wet en het fundament van de Nederlandse rechtstaat. Met de onlangs vernieuwde website www.denederlandsegrondwet.nl bent u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de Nederlandse Grondwet. De bouw van de website werd gerealiseerd en gefinancierd door PDC met financiële ondersteuning van het ministerie van BZK. Met de website draagt PDC bij aan het maatschappelijk bewustzijn over de Grondwet.

Montesquieu Instituut

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie.
Het MI is opgericht in 2007.

Case Parlementaire Monitor

U wilt zonder veel moeite op de hoogte blijven van de belangrijkste actuele ontwikkelingen op uw vakgebied. Met dit doel ontwikkelde PDC de Monitoren. De Parlementaire Monitor en de EU Monitor vormen dé kennismanagement tools die u relevante informatie levert op het moment dat het u past. Zonder dat u er zelf naar op zoek hoeft.

Case EU Monitor

In order to advance the goals of your organisation you need to stay fully informed of all policy developments in the European Union. Keeping up with the latest developments in your field means you need to be aware of:

KPN

KPN, het grootste telecom- en ict-concern van Nederland, behoeft eigenlijk geen introductie. PDC werkte al samen met zijn voorganger PTT. Dat KPN een omvangrijk en vooral veelzijdig bedrijf is, blijkt ook uit de uiteenlopende diensten en producten die PDC als preferred supplier aan KPN heeft geleverd.