NRC gebruikt databases PDC voor analyse begrotingsbehandeling

10 december 2018

 

Op zaterdag 8 december publiceerde NRC een uitgebreide analyse van de begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer. Voor het onderzoek voor dit artikel gebruikte de krant gegevens uit de parlementaire databases van PDC (waar ook de Parlementaire monitor op gebaseerd is).

Minimaal

Uit het artikel blijkt dat de wijzigingen die de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandelingen aan de voorgestelde begroting kan aanbrengen minimaal zijn. Het gaat vaak over slechts enkele miljoenen op een begroting van bijna 300 miljard euro.

Lastig

Op basis van gegevens uit gegevens van PDC kon NRC melden dat alle ingediende amendementen bij de huidige begroting voor een verschuiving van 'slechts' 170 miljoen euro zorgen. De krant concludeert dat de regering het na de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar best lastig kan krijgen wanneer zij slechts zo minimaal ingaat op de wensen van de Tweede Kamer.

De Parlementaire Monitor

De Parlementaire Monitor geeft een volledig en actueel overzicht van het Haagse proces van wet- en regelgeving en van de belangrijkste politieke ontwikkelingen. Hiermee zijn beleidsmakers en/of beleidsbeïnvloeders in staat tijdig kansen én bedreigingen voor hun organisatie te onderkennen.

Wetenschap

De parlementaire databases van PDC zijn zeer geschikt voor het doen van Real Time Research. Voor onderzoekers ontsluiten we parlementaire data en een bijbehorend analyse instrumentarium. Hiermee kunnen wij actuele én historische data snel en eenvoudig analyseren en gemakkelijk de juiste verbanden leggen.

Bron: nrc.nl en PDC