Maatschappelijk betrokken

Lang voordat de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de mode raakte, was PDC al een maatschappelijk verantwoord ondernemend bedrijf. PDC stelt sinds de beginjaren veel in het werk om een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij en ons milieu.

Maatschappelijk relevant

PDC vindt het belangrijk om geïnteresseerde burgers evenwichtig en objectief te informeren over onderwerpen als milieu en politiek. Hieraan geven wij uiting door -grotendeels- in eigen beheer, op verzoek van de stichting PDC, de goed bezochte en gewaardeerde websites europanu.nl en parlement.com te onderhouden. Deze laatstgenoemde site is ook een weerspiegeling van de wetenschappelijke achtergrond en werkzaamheden van PDC.

Alle PDC'ers komen met de fiets of met het openbaar vervoer naar hun werk. Voor werkbezoeken maakt PDC geen gebruik van een 'bedrijfsauto'. Op kantoor gaan we zo verantwoord mogelijk om met energie en afval (gescheiden inzamelen) en proberen altijd nieuwe manieren te bedenken om nog milieubewuster te zijn.

Wetenschap

Parlement.com maakt gebruik van het omvangrijke biografisch archief van ruim 5000 personen die sinds 1796 een rol speelden of spelen in het landsbestuur. Dit biografisch archief heeft PDC in de afgelopen dertig jaar opgebouwd. Tal van wetenschappers alsmede het Nationaal Archief maken gebruik van deze unieke database.

Naast het beheer van het biografisch archief, faciliteert PDC op meerdere manieren het Montesquieu Instituut.

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie.
Het MI is opgericht in 2007.

Stages

De maatschappelijke betrokkenheid van PDC uit zich ook in het in ruime mate aanbieden van stageplaatsen aan hbo en wo studenten, en in iets mindere mate aan mbo studenten. Stagiairs worden intensief begeleid en maken zo op een veilige en waardevolle manier kennis met 'werken in het bedrijfsleven'.

Toegankelijkheid

De websites die PDC bouwt, zijn, als de opdrachtgever dat wenst, optimaal toegankelijk voor gebruikers met een functionele beperking. PDC-medewerkers waren onder de eersten die bij de Stichting Accessibility een cursus webtoegankelijkheid volgden. Op basis van de vergaarde kennis bouwen we aantrekkelijke, makkelijk toegankelijke internetsites. Zo kunnen zo veel mogelijk mensen kennis nemen van de inhoud hiervan.