Ons profiel

PDC is een zelfstandig, solide, en ietwat eigenzinnig bedrijf. Het bedrijf telt zo'n 25 medewerkers en heeft een platte organisatiestructuur. We kunnen bogen op enkele decennia ervaring met het creëren, verrijken en verspreiden van digitale informatie.

Expertise

Gebaseerd op onze ervaring hebben we een bijzondere eigen visie en expertise ontwikkeld waarmee digitale informatie het best tot zijn recht komt. De toegevoegde waarde van PDC blijkt vooral in situaties die vragen om een op maat gesneden en doordachte, wellicht zelfs onconventionele, oplossing.

Achtergrond

De wortels van PDC liggen in de universitaire wereld, namelijk het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden, later zelfstandig voortgezet als Stichting PDC. Dit verklaart ook de huidige naam PDC. Mede vanuit onze wetenschappelijke achtergrond benaderen we nog steeds informatievraagstukken op een onafhankelijke wijze.