Ruben, student Liberal Arts & Sciences 2019/2020

Ruben Sansom

In het laatste jaar van mijn bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences aan University College Maastricht besloot ik een jaar tussen bachelor en master in te plannen om werk- en praktijkervaring op te doen. Tijdens mijn opleiding had ik me vanuit verschillende invalshoeken op (Europese) politieke vraagstukken gestort. Voor ieder probleem kon ik meerdere oplossingen voordragen en die vervolgens eigenhandig weer ontkrachten. Daarna wilde ik wel eens van dichterbij meemaken hoe de 'echte' politieke besluitvorming tot stand komt: hoe en waarom wordt de ene wet of begroting wel aangenomen en de andere niet?

Tijdloze kennis door het volgen van actuele ontwikkelingen

De stage bij PDC was hiervoor ideaal. Eén of twee keer per week zat ik als eerste redacteur om 8 uur 's ochtends het laatste nieuws te verwerken voor de kick-off die iedere dag om 10 uur plaatsvindt met alle redacteuren. Dat was op zichzelf al leuk, maar het belangrijkste voor mij was de manier waarop je bij PDC met het nieuws omgaat.

Overzichtelijk

Op de website Europa-Nu.nl worden verschillende issues bijgehouden waarin de stand van zaken op verschillende beleidsterreinen overzichtelijk wordt weergegeven. Dus wanneer je in het nieuws leest dat voor het uitvoeren van de plannen van de Green Deal een groter Europees budget vastgelegd moet worden in het Meerjarig Financieel Kader, kun je in de issues 'Green Deal' en 'Meerjarig Financieel Kader' precies lezen waar dit over gaat.

Actuele thema's

En dan vraag je je wellicht af: wat is het Meerjarig Financieel Kader? Dat wist ik vijf maanden geleden ook niet, hoor! Maar juist door het nieuws te volgen aan de hand van dit soort issues, leer je hoe de EU in elkaar steekt terwijl je ook alles meekrijgt over de meest actuele thema's. De sites Parlement.com en DeNederlandseGrondwet.nl vervullen een vergelijkbare functie voor de Nederlandse wetgeving en politiek.

Ruimte voor eigen inbreng

Wanneer ik niet in de redactie zat, kon ik werken aan het schrijven van nieuwe issues, zoals dat over de (Conferentie over de) Toekomst van Europa. Op die manier wordt iedere stagiair vanzelf een expert op het gebied van enkele thema's. Verder zat ik namens PDC in de redactie van De Hofvijver, de maandelijkse nieuwsbrief van het Montesquieu Instituut. Hiervoor benaderde ik diverse experts, waaronder professoren, ambtenaren en politici, om hun licht te laten schijnen op de politieke actualiteiten. Na verloop van tijd mocht ik ook zelf analyses schrijven, die vervolgens in de Hofvijver en op Europa-Nu verschenen. Erg leuk!

Gezelligheid

Het team bij PDC is erg divers: juristen, historici en programmeurs van alle leeftijden werken er samen. In oktober gingen we naar Maastricht voor de oratie van eindredacteur Bert van den Braak. Hier werd een overnachting aan gekoppeld, waardoor ik 's avonds de kans kreeg om mijn collega's de beste plekjes van de stad te laten zien.

Tips & tops

Tips: Sommige dagen in de redactie kunnen wat chaotisch zijn door de vele verschillende kleine taken, waardoor je je soms afvraagt wat je nou daadwerkelijk gedaan hebt.

Tops: Je doet heel veel kennis op van nationale en Europese politiek; er zijn veel mogelijkheden om zelf mooie stukken te schrijven.