Case: Parlement.com

De website Parlement.com is in de ruim 20 jaar van zijn bestaan, uitgegroeid tot hét online naslagwerk over alles wat met parlement en politiek te maken heeft.

Onafhankelijk

Deze website, die PDC onafhankelijk en in eigen beheer verzorgt (zowel technisch als redactioneel), bevat een schat aan informatie. Zo wordt ons staatsbestel helder en beknopt uiteengezet en is er achtergrondnieuws over verkiezingen, kabinetsformatie en andere belangrijke politieke ontwikkelingen. Bovendien worden alle politieke partijen die in het parlement zaten, beschreven.

Veel aandacht is er verder voor de kabinetten uit heden en (vooral) verleden.

  • Wie waren de bewindslieden?
  • Wat was hun achtergrond?
  • Welke wetten wisten zij op hun naam te schrijven?
  • Hoe kwam zo'n kabinet tot stand én aan zijn einde?

Voor iedereen

www.parlement.com is er voor iedereen die belangstelling heeft voor parlement en politiek. Niet alleen journalisten, ambtenaren en politici, maar ook burgers en (aankomende) kiezers. In het voortgezet onderwijs kan deze website uitstekend gebruikt worden bij de vakken geschiedenis en maatschappijwetenschappen.

Biografieën

PDC redigeert en publiceert al tientallen jaren informatie over Kamerleden en bewindslieden in de vorm van een digitaal biografisch archief. Dit archief bevat alle personen (meer dan 4.000) die sinds 1796 een rol speelden in het landelijk bestuur. Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden en leden van de Rekenkamer. Van hen en van alle Kamerleden sinds 1814 zijn op parlement.com de c.v.'s beschikbaar.

Actueel met de achtergronden

Parlement.com volgt de actualiteit op de voet maar laat zich niet leiden door de 'waan van de dag'. Nieuws wordt zoveel mogelijk in een parlementair historische context geplaatst. De redactie volgt een aantal grotere thema's op parlementair gebied zoals verkiezingen, begrotingscycli, parlementaire enquêtes etc. Daarnaast bespreekt parlement.com ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de politieke en/of staatsrechtelijke positie van regering, kabinet, Eerste en Tweede Kamer en hun leden.

Wilt u nog actueler?

Voor de meest actuele informatie over wat in de Eerste en Tweede Kamer wordt behandeld of hoe een stemming is verlopen, kunt u terecht bij de Parlementaire Monitor die PDC samen met ANP verzorgt.