Resultaten van PDC

Met onze 'eigenwijze' werkwijze heeft PDC in de afgelopen jaren al veel mooie producten en diensten geleverd. Deze goede resultaten zijn vaak te danken aan onze ervaring, deskundigheid en betrouwbaarheid (altijd een achtervang) en vaak lange adem. Dit laatste zorgt ervoor dat het projectgeheugen bij PDC uitstekend verzorgd is. Hierdoor wordt ook in langer lopende projecten de lijn vastgehouden en worden de oorspronkelijke doelstellingen in het oog gehouden.

Vanuit onze visie verplaatsen wij ons in de wensen van de opdrachtgever of partner en in het gedrag van de eindgebruiker. Op deze manier brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Door onze slagvaardige en innovatieve manier van werken zijn we in staat om binnen korte doorlooptijden opdrachten te realiseren.

Zo heeft PDC voor zeer diverse opdrachtgevers mooie, robuuste en weldoordachte producten opgeleverd. Denk aan een website, monitoring tools, nieuwsbrief of andere (web)applicaties, maar óók aan databasebeheer, advisering en contentmanagement.

Een selectie van onze huidige opdrachtgevers:

 

opdrachtgever

wat

Het College voor Toetsen en Examens (Ministerie van OCW)

Ontwikkeling, bouw en redactie van Examenblad.nl, Examenbladmbo.nl, hetcvte.nl, nieuwsbriefinstrumentarium, digitale veldraadplegingen / enquetes, zie case

Eerste Kamer

Ontwikkeling en bouw van Eerstekamer.nl, Europapoort.nl, intranet en iPad-app, bouw van website Verenigde Vergadering, zie case

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderzoek voor Staatscommissie Parlementair Stelsel naar achtergrondkenmerken van alle Eerste en Tweede Kamerleden en naar de parlementaire instrumenten die Kamerleden gebruiken. Hiermee kon de Staatscommissie conclusies trekken over de werking van ons Parlementair stelsel.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bouw en onderhoud website de Nederlandse grondwet

WerkenbijdeEU.nl

Redigeren, verrijken en optimaal ontsluiten van Europese vacatures

Publyon

Monitoring van Haagse wet- en regelgeving middels door PDC ontwikkeld instrumentarium

Model European Parliament (MEP)

Bouw website en organisatie nationaal MEP in Nederland

Naast het werk voor onze opdrachtgevers ontwikkelen we producten en diensten samen met diverse instellingen en bedrijven. Een selectie van onze huidige partners en de opgeleverde producten en diensten:

 

partner

wat

Montesquieu Instituut

Valorisatie van onderzoek naar vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in Europa

Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)

Samenstelling en exploitatie van de Parlementaire Monitor

  •  
  •  
  •  
  •