Onderzoek PDC belangrijke basis voor eindrapport Staatscommissie

13 december 2018

 

De Staatscommissie parlementair stelsel presenteerde vandaag haar eindrapport. Hierin wordt antwoord gegeven op de vraag of ons huidige parlementair stelsel toekomstbestendig is. PDC deed in opdracht van de Staatscommissie de afgelopen maanden onderzoek om hen in staat te stellen deze vraag te beantwoorden.

Analyse PDC

PDC kon dit onderzoek uitvoeren door het zeer uitgebreide biografisch archief dat PDC tot haar beschikking heeft. In dit archief zijn gegevens opgenomen van alle personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur. Deze biografieën zijn via de website Parlement.com voor iedereen te raadplegen. Daarnaast heeft PDC onder de noemer 'Real Time Research' een instrumentarium ontwikkeld om deze gegevens snel en grondig te analyseren en op een overzichtelijke en duidelijke manier weer te geven.

Achtergrond van Kamerleden

Het onderzoek dat PDC uitvoerde richt zich op twee onderwerpen. Allereerst zijn de achtergrondkenmerken van alle Eerste en Tweede Kamerleden onderzocht. Zo heeft PDC de gemiddelde leeftijd van Kamerleden berekend en de leeftijdsverdeling in beide Kamers geanalyseerd. Ook is het onderwijsniveau van de Kamerleden onderzocht, net als de richtingen waarin Kamerleden zijn afgestudeerd. Daarnaast heeft PDC de eerdere werkervaring van Kamerleden geanalyseerd. Hierbij bracht PDC de verschillende maatschappelijke sectoren waarin Kamerleden werkzaam zijn geweest in kaart. Op basis hiervan kon de Staatscommissie uispraken doen over de representativiteit van beide Kamers door de jaren heen.

Parlementaire instrumenten

Het tweede deel bestaat uit een onderzoek naar de parlementaire instrumenten die Kamerleden gebruiken. Het gaat hierbij om het gebruik van wetsvoorstellen, moties, Kamervragen, amendementen en novelles. De ingediende aantallen en de status van deze instrumenten zijn per Kamer en Kamerlid in kaart gebracht en geanalyseerd. Hiermee zijn de verschillen en overeenkomsten tussen beide Kamers inzichtelijk gemaakt. Met deze inzichten kon de Staatscommissie conclusies trekken over de werking van ons tweekamerstelsel.

Samenvatting Eindrapport

De Nederlandse democratische rechtsstaat en het parlementair stelsel functioneren goed maar kunnen versterkt worden. Dit zou kunnen gebeuren door het invoeren van een bindend correctief referendum en een gekozen formateur.