Rutte-analyse Parlement.com populair

12 augustus 2022

 

Eind juli publiceerde Parlement.com een analyse van het twaalfjarig premierschap van Mark Rutte. Onder de titel Twaalf jaar premierschap: hoe alles verandert maar Rutte standhoudt werd een analyse gemaakt van Rutte als premier. Ook de bewindspersonen die zitting hadden in een van de kabinetten die zijn naam dragen, worden onder de loep genomen. Het artikel gaat ook in op de lengte van formaties van kabinetten en de belangrijke wetgeving die onder de langstzittende premier tot stand kwam.

Opvallend

Diverse prominente landelijke media brachten artikelen op basis van Parlement.com gegevens. In een enkel geval was de gelijkenis in opzet en titel zelfs opvallend te noemen.

Een bloemlezing:

Over Parlement.com

De website Parlement.com is in de ruim 20 jaar van zijn bestaan, uitgegroeid tot hét online naslagwerk over alles wat met parlement en politiek te maken heeft. Parlement.com volgt de actualiteit op de voet maar laat zich niet leiden door de 'waan van de dag'. Nieuws wordt zoveel mogelijk in een parlementair historische context geplaatst. De redactie volgt een aantal grotere thema's op parlementair gebied zoals verkiezingen, begrotingscycli, parlementaire enquêtes etc. Daarnaast bespreekt parlement.com ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de politieke en/of staatsrechtelijke positie van regering, kabinet, Eerste en Tweede Kamer en hun leden.