Parlementaire Monitor

"Antwoord op uw belangrijkste vragen. Op het juiste moment."

Een volledig en actueel overzicht van het Haagse proces van wet- en regelgeving en van de belangrijkste politieke ontwikkelingen binnen de eigen branche is essentieel. Hiermee bent u als beleidsmaker en/of beleidsbeïnvloeder in staat tijdig kansen én bedreigingen voor uw organisatie te onderkennen.

 

U wilt direct op de hoogte zijn van zaken als:

  • Het verschijnen van een voor uw branche relevante beleidsbrief
  • Kamervragen die zijn gesteld over zaken die raken aan de core business van uw organisatie
  • Een gewijzigde agenda van een commissievergadering in de Tweede Kamer, zodat u niet voor niets naar Den Haag afreist

Daarom ontwikkelden PDC de Parlementaire Monitor waarmee u nog beter in staat bent adequaat in te spelen op de kansen of gevaren die hieruit voortvloeien.

 

Informatie in samenhang en in context

Door informatie te bundelen in dossiers geeft de Parlementaire Monitor direct antwoord op de belangrijkste vragen. Deze hoeft u niet uit een groot aantal losse documenten bij elkaar te lezen.

Denk aan vragen als:

  • Wat is de actuele stand van zaken?
  • Wat is al gebeurd en wat staat nog te gebeuren?
  • Wie zijn betrokken/verantwoordelijk?
  • Wat is de actuele status van moties en amendementen?
  • Welke aanverwante dossiers spelen momenteel?
  • Wat zijn de bronnen?

Voor een optimaal overzicht vult de Parlementaire Monitor deze informatie voor u aan met de relevante politieke context. Dit gebeurt in de vorm van de nieuws- en persberichten, agenda's, weblogs en Tweets van de landelijke politieke partijen en politici.

De media vervullen een belangrijke rol als het gaat om 'agenda setting' en het bieden van een podium voor politici. Binnen de Parlementaire Monitor zijn zij vertegenwoordigd door de verschillende nieuwsfeeds van het ANP, berichtgeving uit de landelijke en regionale dagbladen en digitaal nieuws van talrijke websites.

Altijd en overal op de hoogte

De Parlementaire Monitor wordt doorlopend geactualiseerd en kan 24 uur per dag, 7 dagen per week geraadpleegd worden via www.parlementairemonitor.nl.

Binnen de Parlementaire Monitor is het ook mogelijk (persoonlijke) zoekprofielen in te stellen. Aan ieder zoekprofiel kunt u een e-mailalert koppelen, zodat u doorlopend of op de hoogte wordt gehouden van informatie die voor úw organisatie van belang is. Daarnaast is het mogelijk om uw achterban - al dan niet geautomatiseerd - op de hoogte te houden middels vanuit de Parlementaire Monitor verstuurde nieuwsbrieven. Het uiterlijk hiervan kan uiteraard worden aangepast aan uw behoeften.

Onze klanten

Onze klanten zijn werkzaam in verschillende sectoren, variërend van transport tot onderwijs en van energie tot de juridische sector. Wij leveren aan allerlei type organisaties, zoals PA-bureau's, brancheverenigingen, non-profits, publieke instellingen, media en grote private partijen, waaronder bedrijven die zich bezighouden met compliancy.

Bevindingen van onze klanten

"Het Parlementair Documentatie Centrum beidt samen met ANP de Parlementaire Monitor. Daardoor zijn we met gerichte zoekopdrachten direct aangesloten op het politieke speelveld in Den Haag. Het stelt ons in staat verschillende data aan elkaar te koppelen waardoor we op voor ons belangrijke thema’s en onderwerpen een goed totaalbeeld krijgen.”

”Komende maand staat er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) op de agenda over sterkere en bredere financiering van het mkb. Zowel voor ons als voor veel ondernemers een hot issue, zeker gezien onze adviesrol wanneer bedrijven andere financieringsbronnen zoeken dan het traditionele bankwezen. Via de Parlementaire Monitor krijgen we in aanloop naar het debat een beeld hoe de discussie waarschijnlijk zal verlopen. Vervolgens kunnen we zelf bepalen of, en zo ja met welk verhaal, we kort voor het AO de media opzoeken om ons standpunt te bepleiten. Public Affairs en Public Relations vallen op zulke momenten vrijwel samen, wat natuurlijk makkelijker gaat als je van dezelfde instrumenten gebruikmaakt.”

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd? Neem voor meer informatie en prijsindicaties m.b.t. de Parlementaire Monitor contact op met PDC via het contactformulier of bel 070-3560238.