Parlementaire Monitor

"Antwoord op uw belangrijkste vragen. Op het juiste moment."

Een volledig en actueel overzicht van het Haagse proces van wet- en regelgeving en van de belangrijkste politieke ontwikkelingen binnen de eigen branche is essentieel. Hiermee bent u als beleidsmaker en/of beleidsbeïnvloeder in staat tijdig kansen én bedreigingen voor uw organisatie te onderkennen.

 

U wilt direct op de hoogte zijn van zaken als:

  • De indiening van nieuwe wetsvoorstellen
  • Het verschijnen van een voor uw branche relevante beleidsbrief
  • Kamervragen die zijn gesteld over zaken die raken aan de core business van uw organisatie
  • Een gewijzigde agenda van een commissievergadering in de Tweede Kamer, zodat u niet voor niets naar Den Haag afreist

Daarom ontwikkelde PDC de Parlementaire Monitor waarmee u nog beter in staat bent adequaat in te spelen op de kansen of gevaren die hieruit voortvloeien.

Parlementaire Monitor

Dit is dé kennismanagementtool die u in staat stelt het parlementaire besluitvormingsproces op de voet te volgen. Van de internetconsultatie tot en met de implementatie.

De Parlementaire Monitor geeft duidelijk aan in welke fase de besluitvorming verkeert. Kunt u nog invloed uitoefenen of is het nog slechts een kwestie van afhameren in de Eerste Kamer? Ook wordt aangegeven wie de belangrijkste stakeholders zijn en hoe u deze kunt bereiken. Zo kunt u tijdig en doeltreffend inspelen op nieuwe wet- en regelgeving.

 

Altijd en overal op de hoogte

De Parlementaire Monitor wordt doorlopend geactualiseerd en kan 24 uur per dag, 7 dagen per week geraadpleegd worden via www.parlementairemonitor.nl.

Binnen de Parlementaire Monitor is het ook mogelijk (persoonlijke) topics in te stellen. Aan ieder topic kunt u een e-mailalert koppelen, zodat u doorlopend op de hoogte wordt gehouden van informatie die voor úw organisatie van belang is. Daarnaast is het mogelijk om uw achterban - al dan niet geautomatiseerd - op de hoogte te houden middels vanuit de Parlementaire Monitor verstuurde nieuwsbrieven. Het uiterlijk hiervan kan uiteraard worden aangepast aan uw behoeften.

Onze klanten

Onze klanten zijn werkzaam in verschillende sectoren, variërend van transport tot onderwijs en van energie tot de juridische sector. Wij leveren aan allerlei type organisaties, zoals PA-bureaus, brancheverenigingen, non-profits, publieke instellingen, media en grote private partijen, waaronder bedrijven die zich bezighouden met compliancy .

Bevindingen van onze klanten

"Het Parlementair Documentatie Centrum biedt de Parlementaire Monitor aan. Daardoor zijn we met gerichte zoekopdrachten direct aangesloten op het politieke speelveld in Den Haag. Het stelt ons in staat verschillende data aan elkaar te koppelen waardoor we op voor ons belangrijke thema’s en onderwerpen een goed totaalbeeld krijgen.”

”Komende maand staat er in de Tweede Kamer een commissiedebat op de agenda over sterkere en bredere financiering van het mkb. Zowel voor ons als voor veel ondernemers een hot issue, zeker gezien onze adviesrol wanneer bedrijven andere financieringsbronnen zoeken dan het traditionele bankwezen. Via de Parlementaire Monitor krijgen we in aanloop naar het debat een beeld hoe de discussie waarschijnlijk zal verlopen. Vervolgens kunnen we zelf bepalen of, en zo ja met welk verhaal, we kort voor het commissiedebat de media opzoeken om ons standpunt te bepleiten. Public Affairs en Public Relations vallen op zulke momenten vrijwel samen, wat natuurlijk makkelijker gaat als je van dezelfde instrumenten gebruikmaakt.”

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd? Neem voor meer informatie en prijsindicaties m.b.t. de Parlementaire Monitor contact op met PDC via het contactformulier of bel 070-3560238.