Monitoren PDC - Achtergrond

Slimme automatisering

Alle binnen de Monitoren ontsloten informatie is het resultaat van een hoogwaardig systeem van informatie-extractie en nabewerking. PDC-robots zijn geprogrammeerd om informatie te betrekken van een met zorg geselecteerde verzameling bronnen. Bij deze selectie kiest PDC nadrukkelijk voor kwaliteit tegenover kwantiteit.

De verzamelde informatie wordt vervolgens verwerkt met behulp van een door PDC doorontwikkelde versie van de JRC-methode. Met deze methode kunnen op basis van reeds bestaande verbanden tussen bijvoorbeeld tekstfragmenten en onderwerpen of personen nieuwe verbanden worden afgeleid. Aan de hand van deze verbanden wordt bepaald waar, in welke vorm en wanneer de informatie ontsloten dient te worden. Vervolgens kan de aangeboden informatie worden verrijkt met verwijzingen naar brondocumenten, verwante dossiers, begripsverklaringen, biografieën van stakeholders etc.

Dankzij deze techniek kan PDC de inzet van menselijke redacteuren tot een minimum beperken en hen strategisch inzetten. Denk daarbij aan het steekproefsgewijs controleren van bovengenoemde technische processen, het schrijven van inhoudelijke teksten als begripsverklaringen en biografieën, en het constant kritisch blijven werken aan algehele kwaliteitsverbetering.

PDC Informatie Architectuur bewijst al jaren in staat te zijn de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste doelgroepen te krijgen door middel van haar informatie-extractie- en verrijkingstechnieken. Deze competentie komt tot uiting in de Parlementaire Monitor en de EU Monitor.

Goed ontvangen

Onze Monitoren zijn door de markt goed ontvangen. Sinds de introductie in januari 2011 heeft PDC enkele tientallen afnemers mogen verwelkomen. Onder hen bevinden zich branche- en belangenorganisaties, politieke partijen, overheidsinstanties, bedrijven en PR- en PA-bureaus.

De toepassing van de Monitor is even divers als de clientèle. De Monitoren zijn custom made en daardoor kunnen wij de producten aanpassen aan uw informatiebehoefte. Dit varieert van het toevoegen van extra content tot het bieden van maatwerkoplossingen.

Meer informatie over de Monitoren van ANP/PDC