EU Monitor

"Antwoord op uw belangrijkste vragen. Op het juiste moment."Read this page in English

Een volledig en actueel overzicht van het Europese proces van wet- en regelgeving en van de belangrijkste politieke ontwikkelingen binnen de eigen branche is essentieel. Hiermee bent u als beleidsmaker en/of beleidsbeïnvloeder in staat tijdig kansen én bedreigingen voor uw organisatie te onderkennen.

 

U wilt direct op de hoogte zijn van zaken als:

  • Het verschijnen van een voor uw bedrijf of branche relevante consultatieronde
  • Plannen voor een nieuwe Europese verordening of richtlijn die raken aan de core business van uw organisatie
  • De Nederlandse behandeling van Europese voorstellen en het implementatietraject van Europese richtlijnen

Daarom ontwikkelde PDC de EU Monitor waarmee u nog beter in staat bent adequaat in te spelen op de kansen of bedreigingen die hieruit voortvloeien.

 

 

Informatie in samenhang en in context

Bekijk links het dossier "COM(2013)821 - Strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings" in volledige versie

Door informatie te bundelen in dossiers geeft de EU Monitor direct antwoord op de belangrijkste vragen. Deze hoeft u niet uit een groot aantal losse documenten bij elkaar te lezen.

Denk aan vragen als:

  • Wat is de actuele stand van zaken?
  • Wat is al gebeurd en wat staat nog te gebeuren?
  • Wie zijn betrokken/verantwoordelijk?
  • Wat is het standpunt van de Nederlandse regering
  • Welke aanverwante dossiers spelen momenteel?
  • Wat zijn de bronnen?

Voor een optimaal overzicht vult de EU Monitor deze informatie voor u aan met de relevante politieke context. Dit gebeurt in de vorm van de nieuws- en persberichten, agenda's, weblogs en Tweets van de landelijke en/of Europese politieke partijen en politici.

Altijd en overal op de hoogte

De EU Monitor wordt doorlopend geactualiseerd en kan 24 uur per dag, 7 dagen per week geraadpleegd worden via www.eumonitor.eu. Daarnaast stelt u de informatie eenvoudig beschikbaar aan uw achterban middels een digitale nieuwsbrief of binnen uw eigen intranet.

Binnen de EU Monitor is het ook mogelijk (persoonlijke) zoekprofielen in te stellen. Aan ieder zoekprofiel kunt u een e-mailalert koppelen, zodat u doorlopend of op de hoogte wordt gehouden van informatie die voor úw organisatie van belang is. Daarnaast is het mogelijk om uw achterban - al dan niet geautomatiseerd - op de hoogte te houden middels vanuit de EU Monitor verstuurde nieuwsbrieven. Het uiterlijk hiervan kan uiteraard worden aangepast aan uw behoeften.

Onze klanten

Onze klanten zijn werkzaam in verschillende sectoren, variërend van transport tot onderwijs en van energie tot de juridische sector. Wij leveren aan allerlei type organisaties, zoals PA-bureau's, brancheverenigingen, non-profits, publieke instellingen, media en grote private partijen, waaronder bedrijven die zich bezighouden met compliancy. Wij werken samen met zowel Nederlandse als internationale organisaties.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd? Neem voor meer informatie en prijsindicaties m.b.t. de EU Monitor contact op met PDC via het contactformulier of bel 070-3560238.