EU Monitor

"Antwoord op uw belangrijkste vragen. Op het juiste moment."Read this page in English

Het is sinds 1 maart 2024 niet meer mogelijk een abonnement op deze dienst af te sluiten.

Een volledig en actueel overzicht van het Europese proces van wet- en regelgeving en van de belangrijkste politieke ontwikkelingen binnen de eigen branche is essentieel. Hiermee bent u als beleidsmaker en/of -beïnvloeder in staat tijdig kansen én bedreigingen voor uw organisatie te onderkennen.

 

U wilt direct op de hoogte zijn van zaken als:

  • Het verschijnen van een voor uw bedrijf of branche relevante consultatieronde
  • Plannen voor een nieuwe Europese verordening of richtlijn die raken aan de core business van uw organisatie
  • De agenda van Europese instellingen en agentschappen

Daarom ontwikkelde PDC de EU Monitor waarmee u nog beter in staat bent adequaat in te spelen op de kansen of bedreigingen die hieruit voortvloeien.

 

EU Monitor

PDC ontwikkelde de Parlementaire Monitor, waarmee u het Haagse besluitvormingsproces op de voet volgt. Gezien het grote succes van deze Monitor heeft PDC besloten ook een Europese variant te ontwikkelen. Hierin staat uiteraard signalering van Europese besluitvormingsprocessen centraal.

De EU Monitor is dé kennismanagementtool die u in staat stelt het Europese besluitvormingsproces op een geordende en overzichtelijke manier te volgen. Van de internetconsultatie tot en met de implementatie.

De Monitor geeft duidelijk aan in welke fase de besluitvorming verkeert. Kunt u nog invloed uitoefenen of is er al overeenstemming tussen de Raad en het Europees Parlement? Ook wordt aangegeven wie bij de besluitvorming betrokken zijn en hoe u hen kunt bereiken. Zo kunt u tijdig en doeltreffend inspelen op nieuwe wet- en regelgeving.

 

Altijd en overal op de hoogte

De EU Monitor wordt doorlopend geactualiseerd en kan 24 uur per dag, 7 dagen per week geraadpleegd worden via www.eumonitor.eu. Daarnaast stelt u de informatie eenvoudig beschikbaar aan uw achterban middels een digitale nieuwsbrief.

Binnen de EU Monitor is het ook mogelijk (persoonlijke) topics in te stellen. Aan ieder topic kunt u een e-mailalert koppelen, zodat u doorlopend op de hoogte wordt gehouden van informatie die voor úw organisatie van belang is. Daarnaast is het mogelijk om uw achterban - al dan niet geautomatiseerd - op de hoogte te houden middels vanuit de EU Monitor verstuurde nieuwsbrieven. Het uiterlijk hiervan kan uiteraard worden aangepast aan uw behoeften.

Onze klanten

Onze klanten zijn werkzaam in verschillende sectoren, variërend van transport tot onderwijs en van energie tot de juridische sector. Wij leveren aan allerlei type organisaties, zoals PA-bureaus, brancheverenigingen, non-profits, publieke instellingen, media en grote private partijen, waaronder bedrijven die zich bezighouden met compliancy . Wij werken samen met zowel Nederlandse als internationale organisaties.