Standaard Informatie Model

Onze visie op informatie is vastgelegd in het Standaard Informatie Model (SIM). Dit model heeft zich in de afgelopen jaren bewezen bij grote en complexe projecten.

Het probleem met informatie is dat vaak de tijd ontbreekt om goed overzicht te krijgen. Zeker nu de berg informatie die we krijgen zo enorm is en nog elke dag groeit.

In het SIM staat daarom de informatiebehoefte en -verwerkingscapaciteit van de gebruiker centraal. Onze informatie-architectuur is erop gericht om mensen in staat te stellen zich snel en goed te informeren. Op hoofdlijnen waar het kan en tot in detail waar het moet.

Drie functies

Het SIM vormt voor PDC de blauwdruk voor het verwerken en aanbieden van informatie. Dit informatiemodel kent drie belangrijke functies:

 • 1. 
  actief signaleren: op de hoogte blijven
 • 2. 
  oriënteren: overzicht verkijgen
 • 3. 
  zoeken: snel specifieke informatie terugvinden

Signalering

Het is niet zinvol om gewoon informatie op internet te plaatsen en ervan uit te gaan dat gebruikers deze vanzelf oppikken. Het informatiemodel van PDC stelt daarom actieve signalering centraal. Bijvoorbeeld door het volgen van het nieuws over een beleidsonderwerp of wetsvoorstel of het volgen van de agenda van een organisatie of persoon.

In de Parlementaire Monitor komt dit onderdeel van ons informatiemodel duidelijk naar voren. Met de Monitor volg je op jouw onderwerp alles op de voet, zowel in Nederland als in Europa.

Oriënteren

Je hebt niets aan informatie die in grote hoeveelheden ongestructureerd wordt aangeboden en waar je zelf de antwoorden op belangrijke vragen bijeen moet zoeken. Daarom wordt in het SIM informatie verzameld in zogenaamde dossiers waarin de antwoorden op de belangrijkste vragen zijn gegeven:

 • waar gaat het over en wat is het belang?
 • wat is de stand van zaken?
 • hoe en wanneer kan ik op deze ontwikkelingen inspelen?
 • wie zijn betrokken / verantwoordelijk?
 • waar kan ik meer informatie vinden?

Bovendien is informatie onderling met elkaar verbonden, waardoor je altijd kunt doorklikken naar verwante dossiers.

Deze manier van informatie verwerken zie je terug in de manier waarop de website van de Eerste Kamer is ingericht, maar ook in onze andere websites zoals www.EuropaNu.nl en www.Parlement.com en in de verschillende monitoren.

Zoeken

Het SIM gaat ervan uit dat als je op zoek bent naar informatie, je niet bent geholpen met een aanbod van vele zoekresultaten. Het gaat immers niet om de hoeveelheid resultaten, maar om de relevantie ervan. PDC probeert daarom de informatie zo te ontsluiten dat maar één of enkele resultaten worden aangeboden. Dit bespaart jou tijd, want je hoeft niet zelf in alle aangeboden opties de relevante stukken bij elkaar te zoeken. Dat hebben wij al voor je gedaan.

Ideale combinatie

Bij PDC gaan we uit van de kracht van de combinatie tussen mens en IT. De inhoudelijke expertise van de medewerkers van PDC wordt ondersteund door gebruik te maken van allerlei technieken voor het verzamelen, vergelijken en verrijken van informatie. Het resultaat is optimale samenwerking tussen de mens en IT. Deze samenwerking levert jou eenvoudig en snel de juiste informatie op.