Succesvolle eindexamencampagne voor PDC

15 juli 2022

 

PDC kijkt terug op een succesvolle examencampagne. Op Examenblad.nl, dé informatiehub voor eindexamens in het voortgezet onderwijs, ontsluit PDC actuele informatie over centrale examens. Daaraan gekoppeld worden logistieke processen en communicatie bij de examens gefaciliteerd. Direct na afname worden op Examenblad.nl bijvoorbeeld de examens en correctievoorschriften gepubliceerd, en na afloop van een afnametijdvak de normeringen van de examens.

Bijzonder

Het was een bijzonder examenjaar vanwege de coronamaatregelen, met net als vorig jaar drie tijdvakken in plaats van twee. De redacteuren en programmeurs van PDC waren dagelijks in touw om de informatie, afkomstig van de ketenpartners, bij elkaar te brengen en voor examenfunctionarissen en leerlingen te ontsluiten. Net als in eerdere jaren werd de website in examentijd miljoenen keren bezocht.

Onmisbare schakel

PDC is al bijna 20 jaar betrokken bij de informatievoorziening rond de centrale examens vanuit het CvTE. Examenblad.nl is als informatiehub al jarenlang een onmisbare schakel in de keten van de eindexamens in het voortgezet onderwijs.