PDC weer klaar voor het nieuwe examenjaar

5 oktober 2020

 

Nu de zomervakantie weer voorbij is, is Examenblad.nl gereedgemaakt voor het nieuwe schooljaar.

In augustus en september voert PDC in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) ieder jaar een grote, inhoudelijkse actualisatieslag door op de website. Veelgestelde vragen, examenpagina's, diverse onderwerppagina's, en de actuele wet- en regelgeving worden dan voor de dan geldende regels bijgewerkt.

Dit proces wordt in september altijd afgesloten met de publicatie van de zogenoemde Septembermededeling. De septembermededeling bevat zoveel mogelijk informatie voor de voorbereiding van de examens van het komende schooljaar. PDC zorgt ervoor dat deze informatie op maat gebracht wordt, bijvoorbeeld door het opknippen van deze informatie per onderwerp en door de verschillende mededelingen te labelen per examen. Zo hebben docenten en examensecretarissen van middelbare scholen altijd toegang tot informatie die zo behapbaar mogelijk is.

PDC is al meer dan 15 jaar betrokken bij de informatievoorziening rond de centrale examens vanuit het CvTE. Examenblad.nl is als informatiehub al jarenlang een onmisbare schakel in de keten van de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Met miljoenen bezoekers per jaar weten zowel docenten als leerlingen de website goed te vinden.