PDC maakt Real Time Research mogelijk

16 juni 2014

 

Bijzonder hoogleraar Arco Timmermans heeft dankzij het instrumentarium van PDC in relatief korte tijd de samenstelling van de commissies van het Europees Parlement sinds 1979 kunnen analyseren.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Nederland relatief sterk vertegenwoordigd is in commissies als 'Rechten van de Vrouw' en 'Ontwikkelingssamenwerking', terwijl in de export- en handelscommissies minder Nederlandse Europarlementariërs zitting hebben dan op basis van de zetelverdeling kan worden verwacht.

Unieke dataset

PDC heeft voor dit onderzoek een unieke dataset samengesteld, bestaande uit alle Europarlementariërs van de 28 lidstaten en alle commissies van het Europees Parlement. Deze dataset gaat terug tot 1979.

Aandacht-analysetool

PDC ontwikkelde ook de 'aandacht-analysetool'. Met deze tool kan de onderzoeker op een overzichtelijke manier gegevens analyseren. De aandacht-analysetool geeft in één oogopslag weer hoe de Nederlandse Europarlementariërs zijn 'verdeeld' over de verschillende commissies van het Europees Parlement. Ook is per commissie te zien wie er in deze commissie zitting heeft genomen en uit welke lidstaat deze Europarlementariër afkomstig is. Zo is goed te zien welke lidstaten sterk vertegenwoordigd zijn in een bepaalde commissie en welke juist niet.

Real Time Research

Dankzij het PDC-instrumentarium kunnen onderzoekers snel inspelen op de actualiteit door data op een snelle en eenvoudige manier te analyseren, het zogenaamde Real Time Research.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de aandacht-analysetool of over het onderzoek naar de samenstelling van de commissies van het Europees Parlement? Neem dan contact op met Myriam van Dorp via my217@pdc.nl of via 070 3560238.

Bekijk het onderzoek op de website van het Montesquieu Instituut