PDC klaar voor opnieuw bijzondere examencampagne door corona

21 december 2021

 

Vrijdag 17 december werden de coronamaatregelen bekendgemaakt die gelden bij de Eindexamens in het voortgezet onderwijs in 2022. De minister stuurde hierover een brief naar de Kamer.

Goed en snel informeren

Nog diezelfde dag was was het team van PDC daarom in touw om Examenblad.nl weer te voorzien van de robijnrode corona-banners en om de informatie zo goed en zo snel mogelijk bij het onderwijsveld te krijgen. Via het geavanceerde mailsysteem van Examenblad.nl, ontwikkeld door PDC, werden de 30.000 examenfunctionarissen op de hoogte gebracht van deze maatregelen. Daarnaast werd een nieuwsbericht gepubliceerd.

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen in het kort:

  • leerlingen krijgen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken: een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste afnames en herkansingen;
  • het tweede tijdvak krijgt geen 4 maar 10 afnamedagen;
  • er komt een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling kan in twee vakken een centraal examen herkansen;
  • er komt een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de afronding van de herkansingen;
  • afname cspe gedeeltelijk als centraal examen, waarbij de andere onderdelen van het cspe voor het schoolexamen kunnen worden ingezet.

Onmisbare schakel

PDC is al bijna 20 jaar betrokken bij de informatievoorziening rond de centrale examens vanuit het CvTE. Examenblad.nl is als informatiehub al jarenlang een onmisbare schakel in de keten van de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Met miljoenen bezoekers per jaar weten zowel docenten als leerlingen de website goed te vinden.