Examenblad in een nieuw jasje

6 januari 2020

 

De website www.examenblad.nl heeft een nieuw jasje. Examenblad is de bron van informatie op het gebied van centrale examens in het voortgezet onderwijs. Deze website wordt redactioneel en technisch onderhouden door PDC. Met het nieuwe uiterlijk sluit Examenblad aan bij de huisstijl van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de opdrachtgever voor deze site.

De aanpassing betreft alleen de vormgeving, vooral van de homepage. Inhoudelijk is er niets veranderd. De menustructuur en de indeling (jaarringen, schooltypen, examenpagina’s en onderwerppagina’s) zijn hetzelfde gebleven.

In de aanloop naar de publicatie heeft het CvTE de nieuwe vormgeving voorgelegd aan een docentenpanel. Dit leverde overwegend positieve reacties op.

Meer weten?

Case: het CvTE