Guus, student geschiedenis, 2021-2022

Tijdens mijn studie Geschiedenis had ik al regelmatig gebruik gemaakt van het biografisch archief van PDC. Ik ben zo ook op hun andere sites terechtgekomen en vond het indrukwekkend over hoe veel verschillende zaken informatie geboden werd. Daardoor was het ook een mooie optie toen er een stageplek beschikbaar kwam. Ik volgde het nieuws al uit eigen interesse, maar had me bij mijn studie vooral bezig gehouden met politieke geschiedenis. Deze stage leek me dus een goede plek om me actiever bezig te houden met de actualiteiten en ook nog werkervaring op te doen.

Redactie

Vanuit de redactie worden de sites europanu.nl, parlement.com en denederlandsegrondwet.nl voorzien van nieuws en regelmatig gecontroleerd. Het controleren van deze sites en kijken of alles nog up to date is, zorgde ervoor dat ik snel veel leerde over de verschillende onderwerpen die gevolgd worden vanuit de redactie. Zeker op het gebied van Europese instellingen wist ik niet bijster veel. Het gaf voldoening dat ik het snel in de vingers kreeg, voor een belangrijk deel door de begeleiding vanuit ervaren medewerkers.

Andere taken

De voornaamste andere taak die ik had tijdens m'n stage had, was het meewerken aan de Actualiteitendebatten. Dit zijn debatten vanuit het Montesquieu-Instituut georganiseerd waarbij actuele thema's rondom Europese en nationale politiek worden georganiseerd. Dit vond ik een grote uitdaging, omdat ik eigenlijk niet eerder zoiets had gedaan. Soms vond ik het lastig dat ik het gevoel had dat ik 'het maar gewoon moest doen'. Tegelijkertijd heeft dit er ook voor gezorgd dat ik niet de keuze had om het niet te doen, waardoor ik gedwongen deze vaardigheden heb geleerd. Aangezien ik er veel van geleerd heb, ben ik blij dat het op deze manier werd aangepakt.

Voor- en nadelen

Er is bij PDC veel ruimte voor eigen inbreng. Ik heb nooit het idee gehad dat mijn input niet op prijs werd gesteld, wat eraan bijdroeg dat ik snel het gevoel kreeg volwaardig onderdeel te zijn van het team. Er waren heus wel op- of aanmerkingen op mijn inbreng, maar ik heb niet het idee gehad dat dit meer of minder was dan bij anderen. Ook het wennen aan werkdagen komend vanuit het studentenleven was soms lastig, maar ik heb het idee gehad dat er veel ruimte was om daaraan te wennen. In het begin van m'n stage zat ik vrijwel altijd op kantoor, waardoor ik snel iedereen leerde kennen. Het feit dat stagiairs hierin vaker op kantoor zaten dan vaste medewerkers, was voor mij een teken dat de organisatie waarde hecht aan het volwaardig opnemen van stagiairs in de organisatie. Hoewel het in het begin lastig was om te wennen aan de manier van werken, heb ik de nodige begeleiding daarbij gekregen.