Begrip: centrale redactie

Dit onderdeel van PDC verzamelt en bewerkt informatie voor nieuws- en agendavoorziening via diverse elektronische media en voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel gedrukte als elektronische bronnen. Het verzamelen en selecteren van gegevens gebeurt voor een belangrijk deel via geautomatiseerde systemen.

De centrale redactie van PDC biedt behalve een actuele eerstelijnsvoorziening veel achtergrondinformatie. Actualiteit wordt gekoppeld aan context en toelichtende informatie. Dit alles wordt verzorgd door een deskundig redactioneel team, dat onafhankelijk is. De redactie streeft naar objectieve informatievoorziening.

De centrale redactie van PDC is verantwoordelijk voor nieuws en agenda-informatie van sites over onder meer Europa, de nationale politiek en het milieu. Gedurende een reeks van jaren is kennis opgebouwd over het bieden van op de gebruiker toegesneden informatie.

Websites waaraan de centrale redactie van PDC een bijdrage levert

Uit het verleden

Europa Morgen, Milieuloket, Heel Europa, Europa nu voor journalisten (allen grotendeels Geïntegreerd in Europa Nu)