Cases

Met zijn specifieke manier van werken heeft PDC voor zeer diverse opdrachtgevers mooie, robuuste en weldoordachte producten opgeleverd. Hieronder noemen we er een paar.

Het College voor Toetsen en Examens

PDC is al meer dan 15 jaar betrokken bij de informatievoorziening rond de centrale examens vanuit het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en diens voorgangers. Het CvTE is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs, staatsexamens Nederlands als tweede taal en voor de uitvoering van de centrale eindtoets in het primair onderwijs.

Eerste Kamer

PDC en de Eerste Kamer werken al sinds 1974 samen, onder andere op het gebied van elektronische informatie-uitwisseling. In 1997 ontwikkelde PDC de eerste internetsite van de Eerste Kamer. In de loop van de jaren werd deze site diverse malen geüpdatet en nam de Eerste Kamer nieuwe releases van het door PDC ontwikkelde contentmanagementsysyteem (cms) SNS-edit af. Ook werd de website van de Eerste Kamer uitgebouwd met een intra- en extranet, de Europapoort-site en een iPad app voor Kamerleden.

Europa Nu

De website Europa-nu.nl is dé ingang voor burgers die meer over Europa willen weten en voor professionals die goed op de hoogte willen blijven. De site geeft op een duidelijke, betrouwbare en objectieve wijze informatie over de Europese Unie. Dit gebeurt door middel van nieuws, agendapunten en achtergronden.

KPN

KPN, het grootste telecom- en ict-concern van Nederland, behoeft eigenlijk geen introductie. PDC werkte al samen met zijn voorganger PTT. Dat KPN een omvangrijk en vooral veelzijdig bedrijf is, blijkt ook uit de uiteenlopende diensten en producten die PDC als preferred supplier aan KPN levert.

Montesquieu Instituut

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie.

Parlementaire Monitor

Case EU Monitor