Ruben, student International Relations in Historical Perspective 2022

Na het behalen van mijn master International Relations in Historical Perspective solliciteerde ik eind 2021 naar de stagefunctie bij de centrale redactie van PDC om relevante werkervaring op te doen. Ik wilde ervaren hoe het is om op een redactie te werken waar politieke actualiteit centraal staat. Ook wilde ik mijn kennis over Nederlandse en Europese politieke besluitvorming vergroten. Omdat je in de centrale redactie actuele politieke ontwikkelingen volgt en deze informatie verwerkt, leek de stage bij PDC mij leerzaam.

Sollicitatie

Tijdens de sollicitatie voerde ik gesprekken met toekomstige collegas en de -toen- huidige stagiair. Zo krijg ik een duidelijk beeld van PDC en van de taken als stagiair, wat ik erg waardeerde. Daarna volgt een inwerktraject van ongeveer een maand. Zo maakte ik stapsgewijs kennis met de werkwijze van PDC, de redactie en andere projecten waarin ik meedraaide.

Volwaardig

Mijn collegas waren erg behulpzaam bij het beantwoorden van vragen over de werkwijze van PDC. Geleidelijk voerde ik steeds meer redactietaken zelfstandig uit en na de redactietoets draaide ik volwaardig mee als redactielid. Na deze maand kreeg ik ook steeds meer eigen taken en verantwoordelijkheden bij verschillende projecten, wat ik fijn vond.

Redactie en nieuws

Als redactiestagiair volgde ik het nieuws over Nederlandse en Europese politiek. Naar aanleiding van belangrijke ontwikkelingen schreef ik nieuwsberichten, vaak voorzien van context en uitleg. Ik vind het belangrijk om politiek en beleid op deze manier zichtbaar te maken voor een breder publiek. Ook actualiseerde en controleerde ik de informatiepaginas van Europa-nu.nl en Parlement.com. Zo heb ik aan het begin van mijn stage de informatiepagina over de Europese maatregelen inzake de coronacrisis herschreven. Door dit uitzoekwerk, door politieke ontwikkelingen te volgen én van mijn collegas leerde ik veel over de werking van de Nederlandse en Europese politiek en de beleidsagenda in Nederland en de Europese Unie.

Evenementen

Als stagiair was ik ook betrokken bij het organiseren van de maandelijkse debatten en andere evenementen van het Montesquieu Instituut. Tijdens de debatten gaan wetenschappers, journalisten en politici in gesprek over een actueel politiek onderwerp. Vooraf bepaalden we met het evenemententeam het onderwerp, nodigden sprekers uit, en brachten het evenement bij het publiek onder de aandacht. De onderwerpen zijn vaak interessant en actueel en je komt zo ook op een informele manier met bekende politici en journalisten in contact.

Collegas

PDC werkt met een relatief kleine groep collegas die veel met elkaar samenwerken. Mijn collegas zijn erg behulpzaam en beantwoordden mijn vragen op een prettige manier. Bij de gesprekken tussendoor en de wandelingen in de middag is er een gezellige sfeer.

Ik kan de stageplek bij de centrale redactie van PDC dan ook van harte aanbevelen aan iedereen die een interesse heeft voor de Nederlandse en Europese politiek en relevante werkervaring wil opdoen.