Voorlopige verkiezingsuitslag: PDC ziet toename aantal Kamerleden met migratie-achtergrond

18 maart 2021

 

De voorlopige verkiezingsuitslag van ANP laat een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer zien die op veel fronten diverser is dan de huidige Kamer. Ongekend is het aantal waarschijnlijke zetels voor D66, dat met een recordaantal zetels de Kamer in lijkt te komen. De VVD blijft de grootste partij en lijkt zelfs door te stijgen naar 36 zetels.

Deze cijfers meldt PDC in zijn prognose op de speciale verkiezingssite TKverkiezingen.com.

Meer vrouwen

Het aantal vrouwen in de Kamer zal volgens PDC naar alle waarschijnlijkheid toenemen naar 57, dat is 38% van het aantal leden. In de oude Tweede Kamer zetelden 47 vrouwen, wat overeenkomt met 31%. Ook het aantal Kamerleden met een migratie-achtergrond zal toenemen: volgens gegevens uit het biografisch archief van PDC zal dit aantal stijgen naar 20 personen, omgerekend zo'n 13%.

Minder regionale spreiding

In de oude samenstelling waren dat er slechts 15, overeenkomend met 10% van het aantal leden. Qua regionale spreiding is de nieuwe Kamer echter een stuk minder divers: 69% van de waarschijnlijke nieuwe Kamerleden komt uit de provincie Zuid-Holland, Noord-Holland of Utrecht. In de oude samenstelling was dit nog 58%.

Vaak achtergrond in politiek of openbaar bestuur

In de nieuwe Tweede Kamer lijkt de trend door te zetten dat Kamerleden een achtergrond hebben in de politiek of het openbaar bestuur. Van de 150 nieuwe Kamerleden hebben er 107 al politieke ervaring en zijn er 53 die een functie gehad hebben in het lokaal bestuur, zoals in de gemeenteraad of Provinciale Staten. Opvallend is dat 26% van de nieuwe Kamerleden een achtergrond heeft in het bedrijfsleven.

Analyses

PDC maakt analyses over de man/vrouw-verhouding, leeftijdsverdeling, migratie-achtergrond, opleidingsniveau, maatschappelijke achtergrond en woonprovincie van de nieuwe Kamer. Per partij is te zien wie er volgens de voorlopige verkiezingsuitslag in de Kamer zouden komen. Bij die kandidaten is biografische informatie beschikbaar. Daarnaast zijn de analyses per partij te bekijken. Tot de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend is gemaakt zal PDC deze pagina blijven updaten.

Uniek

Met deze analyses toont PDC waar het toe in staat is wanneer de redactionele vaardigheden van de centrale redactie worden gecombineerd met het Real Time research instrumentarium en PDC's unieke biografisch archief. Ook in PDC's Parlementaire Monitor komen deze elementen samen. Hiermee is de gebruiker altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen én de processen die hiertoe geleid hebben.