SBR: omdat het om ondernemen gaat

2 augustus 2009

 

Eind juni 2009 is de site van het Standard Business Reporting (SBR) Programma gelanceerd. Deze site richt zich primair op ondernemers. Doel van het SBR-programma is namelijk het vereenvoudigen en bundelen van financiële rapportages die de ondernemer verplicht indient bij diverse instanties, zoals de Belastingdienst.

Door het toepassen van SBR is de ondernemer minder tijd kwijt aan zijn administratie en kan hij de gegevens efficiënter gebruiken. Het gaat immers om ondernemen! Op de website kan de ondernemer alle voordelen van SBR en informatie over het programma vinden. Het SBR-concept wordt verder verduidelijkt door een korte animatiefilm. Ook zal het laatste nieuws over nieuwe SBR-rapportages en overige vorderingen te vinden zijn.

PDC is verantwoordelijk voor de bouw, redactie, vormgeving en onderhoud van deze site. De gehele site is ontworpen en gebouwd volgens de richtlijnen van de nieuwe 1 logo huisstijl voor websites van de Rijksoverheid.

In het najaar wordt de huidige website uitgebreid met een aparte subsite voor financiële intermediairs, zoals accountants en fiscalisten. Zij hebben behoefte aan specifiekere informatie die niet direct relevant is voor de ondernemer. Door een aparte subsite krijgt elke doelgroep de informatie die gewenst is. Dit past helemaal in het Standaard Informatie Model dat PDC hanteert.