PDC viert 35 jarig bestaan

8 december 2009

 

Vrijdag 4 december 2009 bestond PDC 35 jaar. Dit heugelijke feit werd gevierd met een bijeenkomst in Herensociëteit 'de Vereeniging'. Hier werd een debatmiddag georganiseerd, waarbij het, geheel in strijd met PDC-tradities, meer ging om de vorm dan om de inhoud.

Scherp

De genodigden, waaronder vele goede relaties en PDC'ers uit heden en verleden, kregen een stoomcursus debatteren van John Bijl van Debatrix. Enkele debattechnieken, zoals het 'SEXI' maken van je betoog en het gebruik van handen à la Obama, werden aangestipt. Na deze voorbereiding was de rest van de middag bestemd voor debat op het scherp van de snede.

Overtuigend

De gespreksleider presenteerde drie stellingen, waar de aanwezigen zich in kleine groepjes argumenten voor of tegen de stellingen moesten bedenken. De stellingname werd per groep van tevoren opgelegd. De argumenten werden vervolgens door vertegenwoordigers van de groepen op het podium verwoord, waarbij de 'neutrale' toehoorders moest worden overtuigd. Een van de stellingen was bijvoorbeeld dat 'de overheid zich moet mengen in het publieke debat op internet'.

Goede sint

Na het debat werd Nicolas Cramer, grondlegger van PDC, door de goede Sint (het was natuurlijk wel 4 december) toegesproken. Hierna werd hij op de schimmel van de Sint gehesen en getrakteerd op een tocht te paard over het Lange Voorhout in de richting van PDC. Hier uiteindelijk aangekomen praatten de gasten en PDC'ers na over de gehouden discussies en het 35-jarig jubileum. Een aangenaam slot van een unieke en waardevolle middag!