PDC maakt zich op voor de examenperiode

6 mei 2015

 

Vanaf maandag 11 mei starten de centrale schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs. Veel kandidaten krijgen daarom al last van examenkriebels, maar ook PDC maakt zich op voor de examenperiode. In opdracht van het College voor Toetsen en Examens verzorgt PDC de informatievoorziening aan examencoördinatoren en examinatoren op scholen. Dat gebeurt via de website Examenblad.nl en via een mailsysteem waarmee examensecretarissen gericht benaderd kunnen worden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met DUO/Examendiensten en Cito.

Niet alleen examensecretarissen, maar ook examenkandidaten weten hun weg naar Examenblad.nl goed te vinden in aanloop naar de examens. De examens van voorgaande examenjaren die op de website worden aangeboden, worden veel gebruikt als oefenmateriaal. Direct na elk centraal schriftelijk examen worden in samenwerking met Cito de examenopgaven én de antwoordmodellen op de site geplaatst.

In de examenperiode van 2014 werden in de maand mei ruim 2,7 miljoen bezoeken aan de website geregistreerd.

Meer informatie