PDC levert gegevens onderzoek staatscommissie

19 november 2018

 

Tijdens een bijeenkomst op 4 oktober hebben medewerkers van PDC een aantal analyses voor de Staatscommissie Parlementair Stelsel nader toegelicht. De Staatscommissie maakt gebruik van het biografisch archief en de analysemogelijkheden waar PDC over beschikt. Het doel van de commissie is te onderzoeken of het parlementaire stelsel beantwoordt aan de eisen van de tijd. Het eindrapport van de staatscommissie wordt eind 2018 verwacht. Om hiervoor input te bieden, werd PDC gevraagd een aantal variabelen te analyseren.

Kenmerken en instrumenten

PDC maakte in opdracht van de staatscommissie een analyse van de achtergrondkenmerken van Kamerleden. Hierbij is onder andere gekeken naar de leeftijdsverdeling in beide Kamers, de regionale spreiding van Kamerleden en voorgaande werkervaring. Ook bracht PDC het gebruik van parlementaire instrumenten in kaart. Zo heeft PDC het aantal ingediende moties en amendementen geanalyseerd.

Biografisch archief

In het biografisch archief zijn gegevens opgenomen van alle personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur. Deze gegevens zijn in digitale vorm opgeslagen. Hierdoor kan op overzichtelijke wijze onderzoek gedaan worden naar de achtergronden en activiteiten van politici. De gegevens uit het biografisch archief zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties.