PDC levert bijdrage aan promotie 160 jaar werkloosheidsregelingen

22 oktober 2021

 

In Nijmegen promoveerde deze week Leon van Damme, voormalig medewerker van het CPG, op het proefschrift 'Werkloosheidsregelingen in Nederland: een parlementaire geschiedenis'. Hierin beschrijft hij de parlementaire geschiedenis van wetten als de Wet werkloosheidsverzekering (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi).

Kamerstukken en dossiers

Voor zijn onderzoek maakte gebruikte Van Damme onder andere vele door PDC ontsloten Kamerstukken en dossiers. Deze dossiers vormden ook de basis van de door PDC gemaakte website socialezekerheidsstelsel.nl. Deze site belicht een aantal belangrijke thema's in de geschiedenis van de sociale zekerheid in Nederland. Bijvoorbeeld gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de WAO en het Sofi-nummer.