Parlementaire Monitor biedt meer grip op het voortraject met pre-dossiers

25 januari 2018

 

Voordat een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt verzonden, dient het eerst ter consultatie te worden voorgelegd aan de samenleving. Vervolgens is het aan de Raad van State (RvS) om advies uit te brengen over het wetsvoorstel. De nieuwe kolom Pre-dossiers in de Parlementaire Monitor van ANPDC brengt dit voortraject overzichtelijk in beeld. Zo volgt u de ontwikkelingen ook al in dit vroege stadium op de voet.

Pre-dossiers

 

Via de pre-dossiers in de Parlementaire Monitor blijft u gemakkelijk op de hoogte van:

  • aankomende wetsvoorstellen
  • het openen en sluiten van internetconsultaties
  • het aanvragen en vaststellen van advies door de RvS
  • het indienen van het uiteindelijke wetsvoorstel bij de Tweede Kamer

Eenvoudig te volgen

Pre-dossiers zijn niet alleen te volgen middels trefwoordprofielen. Zij zijn ook uitgerust met de 'volg'-knop. Hiermee geeft de gebruiker met één muisklik aan dat hij een pre-dossier wil volgen en wordt hij automatisch op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

 

Van pre-dossier naar wetgevingsdossier

Om er zeker van te zijn dat de gebruiker na het voortraject ook niets mist van het parlementaire traject is gezorgd voor een naadloze overgang van pre-dossier naar wetgevingsdossier. Wanneer u een pre-dossier volgt middels de 'volg'-knop en het betreffende wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer, wordt u automatisch geabonneerd op het bijbehorende wetgevingsdossier.

Ook Algemene Maatregelen van Bestuur

De kolom Pre-dossiers ontsluit naast wetsvoorstellen ook Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Omdat AMvB's in de meeste gevallen niet worden behandeld in het parlement zal het overgrote deel van deze pre-dossiers dan ook niet worden opgevolgd door wetgevingsdossiers.

De uitrol van de nieuwe kolom Pre-dossiers zal de komende weken plaatsvinden en zal eind januari 2018 zijn afgerond.