Nieuwe vormgeving voor Examenbladmbo.nl

20 augustus 2021

 

De informatiehub www.examenbladmbo.nl heeft een geheel nieuwe vormgeving. De website is hierdoor overzichtelijker en beter te gebruiken op mobiele devices. Door dit nieuwe jasje sluit de website ook beter aan bij de huisstijl van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE). Daarnaast voldoet examenbladmbo door de technische aanpassingen aan de nieuwste eisen op het gebied van webtoegankelijkheid. Ook de bijhorende mailings, login-omgeving en webformulieren zijn in een strak nieuw jasje gestoken.

Informatieknooppunt

Examenbladmbo is het officiƫle informatieknooppunt van het CvTE over de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De website informeert betrokkenen binnen de mbo-instellingen over wet- en regelgeving, technische en logistieke voorbereiding, en over de examenstof.

Rol van PDC

PDC is al jaren vaste partner bij de informatievoorziening rond de centrale examens vanuit het CvTE en diens voorgangers. PDC maakt en beheert de website, persoonlijke pagina, mailings en webformulieren in opdracht van het CvTE. In opdracht van het CvTE doet PDC ook de webredactie.