Nieuwe content in de Parlementaire Monitor

23 juni 2020

 

De Parlementaire Monitor van PDC wordt uitgebreid met informatie die afkomstig is van organisaties buiten het Binnenhof.

Toezichthouders, uitvoeringsorganisaties en onderzoeksorganisaties

Deze organisaties voeren een overheidstaak uit en richten zich op de uitvoering van en het toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving. Qua rechtsvorm zijn het vaak Zelfstandige bestuursorganen (Zbo's).

Zij kunnen regels opstellen en hebben vanuit hun bijzondere positie de mogelijkheid advies te geven aan het kabinet en de ministeries. Door het nieuws van deze organisaties op de voet te volgen neemt u dus snel kennis van aangepaste wet- en regelgeving, maar ook van de adviezen op hun eigen gebied.

Maatschappelijk middenveld

De uitbreiding van de monitor omvat daarnaast nieuws van organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Deze organisaties vertegenwoordigen bepaalde belangen uit de samenleving in de politiek en in het publieke debat.

Door actief te lobbyen krijgen deze organisaties het vaak voor elkaar een onderwerp onder de aandacht te brengen, op de politieke agenda te zetten of zelfs iets in wet- of regelgeving te veranderen.

Door het volgen van het nieuws vanuit het maatschappelijk middenveld bent u altijd op de hoogte van zaken die door deze organisaties onder de aandacht worden gebracht en die wellicht in uw belang kunnen zijn.

Nieuwe kolom

Met deze nieuw toegevoegde informatie is de Parlementaire Monitor van PDC nóg uitgebreider, zodat u ook de laatste politieke issues en stakeholders kunt identificeren. Zo heeft u een compleet beeld van het politieke speelveld en kunt u beleid tijdig beïnvloeden.