Nieuwe content in de Parlementaire Monitor

23 juni 2020

 

De Parlementaire Monitor van PDC krijgt een nieuwe kolom. Deze kolom is anders dan de gebruikelijke kolommen in de monitor. De kolom bevat namelijk informatie afkomstig van organisaties buiten het Binnenhof. Deze zijn te verdelen in zelfstandige bestuursorganen en het maatschappelijk middenveld.

Toezichthouders, uitvoeringsorganisaties en onderzoeksorganisaties

De kolom bevat nieuws afkomstig van zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Deze organisaties voeren een overheidstaak uit en richten zich op de uitvoering van en het toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving. Zbo's zijn in te delen in:

  • toezichthouders;
  • uitvoeringsorganisaties;
  • onderzoeksorganisaties.

Zij kunnen regels opstellen en hebben vanuit hun bijzondere positie de mogelijkheid advies te geven aan het kabinet en de ministeries. Door het nieuws van deze organisaties op de voet te volgen neemt u dus snel kennis van aangepaste wet- en regelgeving, maar ook van de adviezen op hun eigen gebied.

Maatschappelijk middenveld

De kolom bevat daarnaast nieuws van organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Deze organisaties vertegenwoordigen bepaalde belangen uit de samenleving in de politiek en in het publieke debat.

Door actief te lobbyen krijgen deze organisaties het vaak voor elkaar een onderwerp onder de aandacht te brengen, op de politieke agenda te zetten of zelfs iets in wet- of regelgeving te veranderen.

Door het volgen van het nieuws vanuit het maatschappelijk middenveld bent u altijd op de hoogte van zaken die door deze organisaties onder de aandacht worden gebracht en die wellicht in uw belang kunnen zijn. Via deze nieuwe kolom in de Parlementaire Monitor houdt u dit nieuws eenvoudig in de gaten om uw doelen te behalen.

Nieuwe kolom

Met de Parlementaire Monitor van PDC volgt u dit nieuws binnenkort op de voet. Hiermee is de monitor nóg uitgebreider, zodat u ook de laatste politieke issues en stakeholders kunt identificeren. Zo heeft u een compleet beeld van het politieke speelveld en kunt u beleid tijdig beïnvloeden.