Nieuwe bundel: 'Een beetje integer bestaat niet'

17 december 2020

 

Integriteit in het openbaar bestuur staat in Nederland is al jaren in de belangstelling. Zelfs zodanig dat politici en bestuurders op hun hoede zijn om vooral niet de fout in te gaan. 'Een beetje integer bestaat niet' is een bundel van het Montesquieu Instituut met beschouwingen over integriteit in de verschillende overheidslagen en instanties.

Nooit ver weg

Geen enkele zichzelf respecterende organisatie, van politieke partijen tot de rechtspraak, kan het zich nog veroorloven te opereren zonder gedragscode, toetsingscommissie of vertrouwensman of -vrouw. Integriteit is nooit ver weg: wat moeten we ermee, hoe organiseren we het en houden er toezicht op, hoe raken de normen niet verstard maar bewegen we tegelijkertijd mee met nieuwe opvattingen en verschijnselen?

Waarborgen

In de beantwoording van deze vragen worden voorstellen gedaan over hoe integriteit in het openbaar bestuur te waarborgen: verder gaan met het doorontwikkelen van codes, structurele aandacht voor het onderwerp binnen organisaties, instelling van (extern) toezicht en het voorkomen van disproportionele sancties.

Integriteit bij...

De bundel gaat in op integriteit als verschijnsel (Ronald Kroeze), waarna het onderwerp bij politieke partijen (Sebastiaan van Leunen & Gerrit Voerman), de Staten-Generaal (Paul Bovend'Eert) en de gemeenten (Solke Munneke) beschouwd wordt. Vervolgens wordt er gekeken naar integriteit bij de ambtenarij (Toon Kerkhoff) en de rechterlijke macht in de vorm van het Openbaar Ministerie (Miranda de Meijer & Joep Simmelink). De slotbalans wordt opgemaakt door Aalt-Willem Heringa (hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Maastricht) en Jan Schinkelshoek (oud-lid Tweede Kamer, adviseur van het Montesquieu Instituut in Den Haag).

Rol van PDC

PDC droeg op allerlei manieren bij aan de totstandkoming van deze bundel. Medewerkers van PDC zorgden voor redactionele ondersteuning en het coƶrdineren van de contacten met de uitgeverij en auteurs. Daarnaast speelde PDC een essentiƫle rol in de verspreiding en marketing van de bundel.