Minister Hirsch Ballin opent website over de Grondwet

23 augustus 2010

 

Vandaag heeft minister Hirsch Ballin de nieuwe website www.deNederlandseGrondwet.nl in gebruik gesteld. Deze website is een initiatief van PDC dat mede mogelijk gemaakt is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De lancering vond plaats ter gelegenheid van de opening van de Zomerconferentie van het Montesquieu Instituut.

Fundament

Uit een in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerd onderzoek is gebleken dat Nederlanders onze Grondwet belangrijk vinden, maar niet weten wat er in staat. Ook beseffen Nederlanders te weinig dat de spelregels waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben een stevig fundament hebben in de Grondwet. Daarom wil PDC met een aantrekkelijke en actuele website de Grondwet in beeld brengen en daarmee een bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces over de Grondwet.

Spelregels

Met de nieuwe website wordt het burgers, ambtenaren en bestuurders eenvoudiger gemaakt om snel kennis te maken met de betekenis en bedoeling van de afzonderlijke artikelen, die feitelijk de officiële spelregels van de Nederlandse samenleving vormen.

Actueel overzicht

De nieuwsoverzichten die bij veel artikelen beschikbaar zijn laten zien hoe de Grondwet ons dagelijks leven mede bepaalt. De website toont bovendien een actueel overzicht van de ontwikkeling van de artikelen van de Nederlandse Grondwet sinds 1798. Ieder artikel wordt uitgebreid toegelicht en van een beknopte literatuurwijzer voorzien.

Eerste stap

De website www.deNederlandseGrondwet.nl is een eerste stap naar een website voor een bredere doelgroep waarbij een ieder, of het nu een scholier, student, wetenschapper, ambtenaar of bestuurder is, op het door hem gewenste niveau informatie over de grondwet kan vinden. De bedoeling van die website is ook dat de Grondwet in de context van onze 'nationale spelregels' wordt geplaatst. PDC is nog fondsen voor deze website aan het werven.