Metamorfose voor StaatsexamensNt2.nl

9 oktober 2017

 

Een frisse, moderne uitstraling met informatie over de Staatsexamens Nederlands als tweede taal voor examenkandidaten, docenten, werkgevers en gemeenten. Dat was de opdracht bij de metamorfose van de website StaatsexamensNt2.nl die PDC voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft gerealiseerd.

De site kreeg een nieuwe vormgeving die aansluit bij de huisstijl van het CvTE. Qua functionaliteit en toegankelijkheid werd de website sterk verbeterd. Zo sluit hij weer helemaal aan bij de wensen van deze tijd. Ten slotte werden de teksten door het Steunpunt Staatsexamens NT2 nagelopen en waar nodig herzien.

Benieuwd naar het resultaat?