Mbo-instellingen op de hoogte dankzij mailsysteem van PDC

30 oktober 2014

 

Sinds de start van het huidige studiejaar informeert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) mbo-instellingen over nieuwe ontwikkelingen rond de centrale examens in het mbo. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een mailsysteem bij de website Examenbladmbo.nl dat door PDC werd ontworpen en gerealiseerd.

Contactpersonen

Mbo-instellingen nemen dit studiejaar voor het eerst regulier centrale examens Nederlands en rekenen af. Binnen elke instelling zijn daarom contactpersonen voor het CvTE benoemd. Zij ontvangen sinds september 2014 mailings met informatie die nodig is bij het organiseren van de examens vanuit Examenbladmbo.nl. Iedere contactpersoon beschikt daarnaast over een persoonlijke pagina waarop ook collega's kunnen worden aangemeld voor het ontvangen van informatie van het CvTE.

Ervaring

Bij de bouw van het mailsysteem heeft PDC gebruikt gemaakt van de ervaring die is opgedaan met het mailsysteem van Examenblad.nl, waarmee scholen voor voortgezet onderwijs op de hoogte worden gehouden over de eindexamens.

Meer informatie