Jaarverslag CvE: duidelijke communicatie via Examenblad.nl en Examenbladmbo.nl

28 maart 2014

 

Ook in 2013 heeft het College voor Examens (CvE) middelbare scholen en mbo-instellingen weer duidelijk en effectief kunnen informeren via Examenblad.nl en Examenbladmbo.nl. Deze websites en bijbehorende digitale nieuwsbrieven, die PDC voor het CvE verzorgt, zorgen voor 'duidelijke communicatielijnen' richting het onderwijsveld. Dat staat in het jaarverslag 2013 van het CvE, dat afgelopen week is gepubliceerd.

Alle relevante informatie

Examenblad.nl is de officiële website van het CvE over de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Al jaren weten examensecretarissen en docenten de site goed te vinden voor alle relevante informatie die nodig is om de centrale examens voor te bereiden. De informatie is toegespitst op schooltype, niveau en vak.

Examenbladmbo.nl

Vorig jaar realiseerde PDC ook een nieuwe website voor de centraal ontwikkelde examens in het mbo, Examenbladmbo.nl. In bijgaand filmpje dat is opgenomen in het jaarverslag van het CvE wordt nader toegelicht hoe de site in de praktijk gebruikt wordt. In 2014 ontwikkelt PDC een nieuwe e-maildienst om betrokkenen bij de examens in het mbo op maat te kunnen informeren.