Informatievoorziening Eerste Kamer voor tweede jaar geheel digitaal

14 januari 2014

 

'Voor het tweede opeenvolgende parlementaire jaar verloopt de informatievoorziening en communicatie binnen de Eerste Kamer geheel digitaal. Via een besloten 'Eerste KamerApp' kunnen de Senatoren via een iPad vergaderstukken ontvangen.' Dit meldt het jaarbericht van de Eerste Kamer dat in december verscheen. PDC maakte het in 2011 mede mogelijk dat de senatoren op deze manier over de agenda en de vergaderstukken konden beschikken en op die manier papierarm konden vergaderen.

Eerste ter wereld

De Eerste Kamer was in 2011 het eerste parlement ter wereld dat op volledig digitale informatievoorziening voor de leden overstapte. Op basis van de ervaringen van het eerste jaar heeft PDC in 2012 dit traject verder vervolmaakt. Ook werden in nauwe samenwerking met de Eerste Kamer stappen gezet om de primaire processen rond agendering en verslaglegging van de commissievergaderingen papierarm te maken en te integreren in het content management systeem van de Eerste Kamer.

Meer informatie

Meer weten over PDC en de Eerste Kamer?