Gestrande hervormingen op De Nederlandse Grondwet

17 januari 2023

 

PDC levert een bijdrage aan het constitutionele geheugen van Nederland. Op de website DeNederlandseGrondwet.nl vind je nu een overzicht bij van de gestrande voorstellen tot wijziging van de Grondwet sinds de modernisering in 1983. Ieder voorstel is door de PDC-redactie voorzien van een duidelijke beschrijving en het volledige wetgevingsdossier. Sommige voorstellen werden ingetrokken door de indiener, anderen werden verworpen. Het overzicht is chronologisch ingedeeld op basis van het jaartal van indiening.

Zware procedure

De procedure om de Grondwet te wijzigen is een zware procedure. Voorstellen moeten twee keer aangenomen worden door Tweede èn Eerste Kamer, en in tweede lezing zelfs met een meerderheid van tweederde. Het gebeurt dan ook dikwijls dat een voorstel tot wijziging van de Grondwet onderweg strandt.

De Nederlandse Grondwet

De Grondwet is de hoogste nationale wet en het fundament van de Nederlandse rechtstaat. Op de onlangs vernieuwde website www.denederlandsegrondwet.nl vind je alle ontwikkelingen binnen de Nederlandse Grondwet. De website is bedoeld voor een breed publiek. Geïnteresseerde burgers, ambtenaren, bestuurders, wetenschappers, politici en journalisten vinden via de website gemakkelijk de juiste informatie.

PDC en BZK

PDC realiseerde de bouw van de website in samenwerking met het Montesquieu Instituut, met financiële ondersteuning van het ministerie van BZK. Met deze site draagt PDC bij aan het maatschappelijk bewustzijn over de Grondwet.