Examensecretarissen 'in ruime mate tevreden' over Examenblad.nl

22 juli 2014

 

De informatievoorziening over de eindexamens via Examenblad.nl en de mailings vanuit Examenblad.nl wordt door het onderwijsveld hoog gewaardeerd. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat op verzoek van het Ministerie van OCW werd gedaan naar de examenketen in het voortgezet onderwijs.

Tevreden

Onderdeel van het onderzoek was een enquête onder examensecretarissen van VO-scholen. 'Het merendeel van de examenfunctionarissen is in ruime mate tevreden over de communicatie vanuit de overheid door middel van Examenblad. Zowel wat betreft overzichtelijkheid, volledig als duidelijkheid geeft de ruime meerderheid volledig of in aanzienlijke mate tevreden te zijn,' zo stelt het rapport dat staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer zond.

Gericht geïnformeerd

PDC maakt en onderhoudt de site Examenblad.nl al meer dan 10 jaar voor het College voor Examens (CvE) en diens voorganger CEVO. Naast de website verzorgt PDC onder de noemer Examenblad.nl een geavanceerd mailsysteem waarmee scholen tijdens de examenperiode gericht geïnformeerd worden.

Meer over het CvE?

Bron: Ketenonderzoek Examens VO, juni 2014