De waarschijnlijke nieuwe Kamer op TKverkiezingen.com

25 februari 2021

 

De Tweede Kamer die na de verkiezingen in zal aantreden zal qua leeftijd, regionale spreiding, maatschappelijke achtergrond en geslacht nauwelijks afwijken van de huidige Kamer. Dit is ondanks het vertrek van 43 huidige Kamerleden en een naoorlogs recordaantal van 37 partijen op het stembiljet.

Analyse

Dit blijkt uit een analyse die PDC maakte op basis van de actuele Peilingwijzer en gegevens uit het eigen biografisch archief. PDC publiceerde een waarschijnlijke samenstelling van de toekomstige Tweede Kamer op TKverkiezingen.com, de verkiezingsspecial van parlement.com. Voor de 150 mogelijk gekozen Kamerleden zie je snel de man/vrouw-verhouding, leeftijdsverdeling, het opleidingsniveau en de maatschappelijke achtergrond.

Per partij

Deze informatie kan ook uitgesplitst naar partij bekeken worden. Zo wordt duidelijk dat de m/v-verhouding - voor de hele Kamer 62/38 procent - bij de SP op 64/36 procent ligt, bij de PvdA op 50/50 procent, bij de PvdD 33/67 procent en bij de SGP 100/0 procent. Ook laat de analyse zien dat het CDA zijn volksvertegenwoordigers in het hele land zoekt, terwijl D66-ers vooral uit de Randstad komen.

Uniek

In deze analyse en de rest van de website komen de specialiteiten van PDC duidelijk naar voren. De uitgebreide onderzoeksmogelijkheden van ons RTR-instrumentarium en het unieke biografisch archief van PDC komen samen met de centrale redactie van PDC. Deze redactie werkt vanuit diverse disciplines (waaronder staatsrecht en parlementaire geschiedenis) dagelijks aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de geboden informatie. Niet alleen op Nederlands parlementair gebied maar ook in Europees perspectief. Wie à la minute op de hoogte wil zijn van wat zich in Den Haag afspeelt, biedt PDC de Parlementaire monitor.