De top kijkt om

24 maart 2020

 

In het online kennisproject 'De top kijkt om' zijn oud-ministers en oud-topambtenaren bevraagd over hun ervaringen. Centraal hierin staat de vraag hoe je effectief kunt opereren. Tien bewindspersonen en topambtenaren kijken in gefilmde interviews terug op onder andere hun manier van besturen, de druk van de media en de kwaliteit van de ambtelijke dienst.

Voormalig bewindslieden en topambtenaren

Op deze manier worden ervaringen gedeeld van bekende oud-bewindslieden als Jan Pronk, Laurens Jan Brinkhorst en Annemarie Jorritsma-Lebbink en voormalig topambtenaren als Chris Kalden, Harry Borghouts en Tjibbe Joustra. Fragmenten uit deze interviews worden gebruikt om thema's als de relatie met het parlement of het managen van crises en incidenten uit te diepen.

Parlement.com

Om de geïnterviewden bij de lezer te introduceren wordt een korte opsomming van personalia en vervulde functies gegeven. Hiervoor is geput uit het biografisch archief van PDC. Dit archief wordt grotendeels via de website Parlement.com van PDC ontsloten. Op Parlement.com vindt iedereen onafhankelijke informatie over de Nederlandse politiek en over de personen die daarin een rol spelen of hebben gespeeld.

Meer weten?