De Nederlandse Grondwet bij Zondag met Lubach

5 oktober 2020

 

DEN HAAG (PDC) - In het satirische programma Zondag met Lubach van 4 oktober werd de uitzonderingspositie van kerken binnen de coronamaatregelen besproken. Hierbij toonde Lubach een pagina van de PDC-website denederlandsegrondwet.nl, en wel de pagina over artikel 6, de vrijheid van godsdienst.

De Nederlandse Grondwet heeft als doel om iedereen in staat te stellen kennis te maken met inhoud en betekenis van de Grondwet. Daarnaast volgt de site de bij de Tweede en Eerste Kamer in behandeling zijnde voorstellen tot wijziging van de Grondwet en (nieuwe) ontwikkelingen op dit gebied.

De website is een initiatief van het Montesquieu Instituut en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de vormgeving, de informatie-architectuur en de technische realisatie tekende PDC, als partner van het Montesquieu Instituut. De centrale redactie van PDC is inhoudelijk verantwoordelijk voor de site.