Bundel 16: 'Niet stoffig, toch?' Terugblik op het kabinet-Rutte III

19 februari 2021

 

Kabinet-Rutte III gaat de geschiedenis in als het Coronakabinet en een 'spagaatcoalitie' van links en rechts, maar ook als een kabinet dat misschien wel ondanks zichzelf tot groot activisme gedwongen werd - en uiteindelijk aan metaalmoeheid ten onder ging. 'Niet stoffig, toch?' is een nieuwe uitgave in de Montesquieu Reeks en maakt een (eerste) balans op van het derde kabinet onder leiding van premier Rutte.

Gedoe

Gedoe over de dividendbelasting, de stikstofcrisis met een vol Malieveld, de coronacrisis als game changer en tenslotte een ongemakkelijke affaire over kindertoeslagen die uitgroeide tot een schandaal van de eerste orde. Welke rol speelde de minister-president in zijn derde kabinet? Hoe ging het er binnen de coalitie aan toe? Hoe presteerde het kabinet? Hoe was de verhouding met de oppositie? Wat gebeurde in het parlement? Hoe deed premier Rutte het in Europa? Hoe ging het kabinet om met het maatschappelijk middenveld?

Rol van PDC

PDC droeg op allerlei manieren bij aan de totstandkoming van deze bundel. Medewerkers van PDC zorgden voor redactionele ondersteuning en het coördineren van de contacten met de uitgeverij en auteurs. Daarnaast speelde PDC een essentiële rol in de verspreiding en marketing van de bundel.