Bouw Europa-portal voor ICODA en FLOW

1 oktober 2008

 

PDC is door ICODA gevraagd om een website over de Europese ontwikkelingen op het gebied van wonen en woningbouw te ontwerpen en bouwen. ICODA is een bureau dat de belangen van zijn cliënten behartigt in Brussel. Daarnaast levert ICODA nieuws en signaleert relevante ontwikkelingen op bepaalde vakgebieden.

FLOW

Een van de cliënten is het Fonds voor Leren en Ontwikkeling in Wooncorporaties (FLOW). FLOW is opgezet door de branchevereniging van woningcorporaties Aedes, in samenwerking met de vakbonden. FLOW wil dat Aedes en haar leden beter op de hoogte zijn van aankomende Europese wet- en regelgeving. Voor dit doel heeft FLOW aan PDC en ICODA de opdracht gegeven een portal te ontwerpen om deze informatie op een heldere manier beschikbaar te maken.

Voorzien in informatiebehoeften

De portal die PDC bouwt, voorziet in verschillende informatiebehoeften:

  • Aanbod van alle relevante dossiers voor woningcorporaties

    Denk bijvoorbeeld aan regels voor staatssteun, of voor luchtkwaliteit. In de dossiers is te zien wat de details van de op handen zijnde regelgeving zijn; in welk stadium van besluitvorming de regelgeving is; wie er bij betrokken zijn, etc.

  • Verschillende niveaus van informatie

    De bezoeker krijgt eerst een toegankelijke introductie over een dossier, waarna hij kan doorklikken naar specifiekere informatie. Op deze manier wordt altijd 'informatie op maat' getoond.

  • Nieuwsvoorziening

    Het nieuws wordt gerubriceerd en getoond bij het bijbehorende dossier.

Complexe informatie eenvoudig beheren

Voor het verzamelen van de content maakt PDC gebruik van haar inmiddels beproefde methodes (onder andere voor Europa-nu.nl) van data-extractie van online bronnen. Ook het samenstellen van de dossiers en de nieuwsvoorziening gebeurt grotendeels automatisch via bovenstaande extractie. Hierdoor blijft het aantal mensenhanden dat nodig is voor de onderhoud van de portal, beperkt. De webredacteur hoeft alleen de content te controleren.

De website wordt volgens planning in januari 2009 afgerond en gelanceerd.