Algemene vergadering Nationale MEP-conferentie 2020

25 september 2020

 

Vandaag vindt de afsluitende Algemene Vergadering van de Nationale MEP-conferentie 2020 plaats. Dit sluitstuk van het Model European Parliament Nederland is een buitenschoolse conferentie die een week duurt.

Europarlementariƫrs

Iedere provincie vaardigt een delegatie van 16-17 jarige 'Europarlementariƫrs' af die elk een lidstaat van de Europese Unie vertegenwoordigt. Tijdens commissievergaderingen en Algemene Vergaderingen gaan deze leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen Europa.

MEP-conferentie

De Nationale MEP-conferentie wordt jaarlijks in september in Den Haag gehouden. Dit jaar, in verband met de geldende COVID19-regels, vond de conferentie vooral online plaats. De deelnemers kwamen niet naar Den Haag maar bespraken resoluties en reacties hierop in een online conferentie, gedeeltelijk geleid vanuit Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Bijdrage van PDC

Medewerkers van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, leveren een flinke bijdrage aan de organisatie van de nationale conferentie. PDC is ook verantwoordelijk voor de website van het MEP