Monitoren ANP/PDC - Achtergrond

Slimme automatisering

Alle binnen de Monitoren ontsloten informatie is het resultaat van een hoogwaardig systeem van informatie-extractie en nabewerking. PDC-robots zijn geprogrammeerd om informatie te betrekken van een met zorg geselecteerde verzameling bronnen. Bij deze selectie kiest PDC nadrukkelijk voor kwaliteit tegenover kwantiteit.

De verzamelde informatie wordt vervolgens verwerkt met behulp van een door PDC doorontwikkelde versie van de JRC-methode. Met deze methode kunnen op basis van reeds bestaande verbanden tussen bijvoorbeeld tekstfragmenten en onderwerpen of personen nieuwe verbanden worden afgeleid. Aan de hand van deze verbanden wordt bepaald waar, in welke vorm en wanneer de informatie ontsloten dient te worden. Vervolgens kan de aangeboden informatie worden verrijkt met verwijzingen naar brondocumenten, verwante dossiers, begripsverklaringen, biografieën van stakeholders etc.

Dankzij deze techniek kan PDC de inzet van menselijke redacteuren tot een minimum beperken en hen strategisch inzetten. Denk daarbij aan het steekproefsgewijs controleren van bovengenoemde technische processen, het schrijven van inhoudelijke teksten als begripsverklaringen en biografieën, en het constant kritisch blijven werken aan algehele kwaliteitsverbetering.

Samenwerking met ANP

De Parlementaire Monitor, de EU Monitor en de Political Navigator zijn het resultaat van de in 2008 gestarte samenwerking tussen PDC Informatie Architectuur en het ANP. In dit product komen de sterke kanten van beide organisaties goed tot uiting.

ANP is al decennialang het bekendste persbureau van Nederland, en levert objectieve nieuwsstromen aan vele instanties van uiteenlopende signatuur. PDC bewijst al jaren in staat te zijn door haar informatie-extractie- en verrijkingstechnieken de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste doelgroepen te krijgen.

Goed ontvangen

Onze monitoren zijn door de markt goed ontvangen. Sinds de introductie in januari 2011 hebben PDC en ANP enkele tientallen afnemers mogen verwelkomen. Onder hen bevinden zich branche- en belangenorganisaties, politieke partijen, overheidsinstanties, bedrijven en PR- en PA-bureaus.

De toepassing van de Monitor is even divers als de clientèle. Zo bedient de Parlementaire Monitor de eigen informatiebehoefte van de afnemer, maar vormt zij ook de basis voor afgeleide producten als digitale attendering en daaraan gekoppelde adviesverstrekking. In enkele gevallen worden ook de intranetten, al dan niet geautomatiseerd, gevoed vanuit de Monitor.

Meer informatie over de Monitoren van ANP/PDC